Xisaab -O-

Erayada ka bilowda xarafka O ee Xisaabta

 • Oblique: Janjeedh
 • Oblique angle: Xagal janjeedh
 • Oblique axis: Dhidib janjeedha
 • Oblique cone: Toobin janjeedha
 • Oblique coordinates: Kulanno janjeedha
 • Oblique line: Xarriiq janjeedha
 • Oblique plane: Sallax janjeedha
 • Oblique prism: Birisam janjeedha
 • Oblique triangle: Saddex xagal janjeedha
 • Obtuse angle: Xagal furan
 • Octagon: Siddeed geesle
 • Octagon, regular: Siddeed geesle habsan
 • Octahedron: Siddeed salxaale
 • Odd: Kisi
 • Odd function: Fansaar kisi ah
 • Odd number: Tiro kisi ah
 • Odds: Saami baqti iyo nasiib
 • Operation, binary: Xisaabfal labaale
 • Ordered pair: Lammaane horsan
 • Ordinate: Oordhinayt
 • Origin: Unug (bar asal)
 • Origin of Cartesian ordinate: Unugga kulannada Kaartis
 • Orthogonal: Qotome
 • Orthogonal circles: Goobooyin isku qotoma
 • Orthogonal curves: Xoodad isku qotoma
 • Outcome: Natiijo
 • Outcome space: Natiijo dululaati

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *