BUSHIKASMO

Ugxaanside caadi ah
S. Boocowbadni Ugxaanside PCOS
Sahbugeedka Boocowbadni Ugxaanside (Polycytic Ovary syndrome PCOS) Sahbugeedkaan Boocowbadni Ugxaanside waa mid kamid ah cudurrada Gudodhiiqaalka (endocrine) ee Dumarka haleela. Waa xaalad Geedsheed (hormonal condition) ku bilowda dumarka xilliga ay...
dhibaatooyinka macowga
Dhibaatooyinka Macaanka
Dhibaatooyinka macaanka markii lasahlado maarayntiisa:- 1. Xanuunada wadnaha:- macowga aan la daryeelin wuxuu saameeya wadnaha isagoo sababi kara xanuunada wadnaha sida wadna istaaga, xabad xanuunka (angina) , faaligga(stroke) , duxxirgowga( atherosclerosis)...