DUMARKASMO & UMULIN

Ugxaanside caadi ah
S. Boocowbadni Ugxaanside PCOS
Sahbugeedka Boocowbadni Ugxaanside (Polycytic Ovary syndrome PCOS) Sahbugeedkaan Boocowbadni Ugxaanside waa mid kamid ah cudurrada Gudodhiiqaalka (endocrine) ee Dumarka haleela. Waa xaalad Geedsheed (hormonal condition) ku bilowda dumarka xilliga ay...