DULGUUD

Dayax
Dayaxa
28ka God Ee Dayaxu Dego وقدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم صدق الله العظيم Dayaxu wuxuu sameeyaa wareeg, uu ku soo wareegayo dhulka wuxuuna maraa tub (orbit) u gaara oo wareeggiisu dhanyahay 360-digrii, 360-kaas digrii markuu soo dhammaysto oo...
A_large_bold_capital_letter_A
Tuqkasmo -A-
Erayada ka bilowda xarafka A ee Tuqkasmada Absolute: Sugan Absolute alcohol: Alkahool sugan Absolute potential: Kayd sugan Absolute rate reaction: Dhakhso falgal sugan Absolute weight: Culays sugan Absorbent: La nuuge Absorption meter:...
Xisaab -U, V, W, X, Y iyo Z-
Erayada ka bilowda xarafka U ee Xisaabta Unbiased: Madhameex, dhexdhexaad Undefined term: Tibix aan qeexnayn Uniform: Aan is beddelin/Siman Union: Isu tag Union of two sets: Isutagga laba urur Unique: Madi Unique factorization theorem:...
Xisaab-T-
Erayada ka bilowda xarafka T ee Xisaabta Triangle, acute: Saddex-xagal fiiqan Triangle, equiangular: Saddex-xagal xaglo le’ege Triangle, inscribed: Saddex-xagal dhexmeersan Triangle, isosceles: Saddex-xagal labaale ah Triangle, obtuse: Saddex-xagal...
1 2 3 30