Walax-ogaalka -P-

Erayada ka bilowda xarafka P ee Walax-ogaalka (physics)

 • Pair: Lammaane
 • Parabola: Saable
 • Paramagnetism: Ku-siq-birlabeed
 • Parallax rays: Fallaadho udhaw dhidib
 • Parity: Sargo’an
 • Partial Pressure: Cadaadis Qaybeed
 • Particle: Saxar
 • Partial Eclipse: Madoobaad Dhiman
 • Pascal’s Law: Xeerka Baaskal
 • Paschen’s Series: Taxa Baakhan
 • Paul’s Exclusion Principle: Xeerka Bawl ee kuma-jiraanka (Madhidda)
 • Path of rays: Marrinka Fallaadhaha
 • Pencil of light: Dhud ilays
 • Pendulum: Walhade
 • Pendulum, compound: Walhade isku-dhisan
 • Pendulum, simple: Walhade fudud
 • Pentode: Shanqotin
 • Penumbra: Binimbaraa
 • Perfect Gas Laws: Xeerarka Neefaha Qumman
 • Period: Kal
 • Periodic Law: Xeerka Kalgalka
 • Period of oscillation: Kal walhasho
 • Periscope: Beeriskoob
 • Permanent Dipole: Labaqotinle Waara
 • Permeability: Habid
 • Perpetual Motion: Socod Waara
 • Phase: Weji
 • Phase Shift: Sinqad weji
 • Phase velocity: Kaynaan weji
 • Phosphor: Foosfor
 • Photochemical Cell: Unug Footokimikaad
 • Photochemical Equivalent: Gudboon Footokimikaad
 • Photochemistry: Footokimikado
 • Photoelectric Absorption: Nuugis Footodanab
 • Photoelectric Effect: Raadka Footodanab
 • Photoelectrons: Footodanabyo
 • Photograph: Masawir
 • Photographic Development: Dhisid Masawir (Sifayn)
 • Photometer: Footobeege
 • Photometry: Footobeegis
 • Photon: Footon
 • Photovoltaic Cell: Unug Footofooltig
 • Physical Laws: Xeerarka Dabiiciga ah
 • Physical Optics: Oobtikada Dabiiciga ah
 • Pico: Biiko
 • Pico-Farad: Biiko-Faraad
 • Physics: Walax-ogaal, Fiisikis
 • Pinhole Camera: Kamaro Bindalool
 • Piston: Cabidhiye
 • Pitch: Danan
 • Plank’s Constant: Madoorsoomaha Balaank
 • Plane: Sallax
 • Plane Mirror: Muraayad Sallax
 • Plane of Incidence: Sallax Abbaar
 • Plane of Reflection: Sallax Noqod
 • Plane of Refraction: Sallax Qalloocsan
 • Planet: Meere
 • Plastic: Cinjir
 • Pluto: Buluuto
 • Point: Bar
 • Point of incidence: Bar-abbaar
 • Point of reflection: Bar-noqod
 • Point of refraction: Bar-qalloocsan
 • Point Source: Il-bareed
 • Polarisation: Cidhifayn
 • Polariser: Cidhifeeye
 • Pole: Cidhif
 • Polychromatic: Dhafan midan, badan midab
 • Polychromatic light: Dhafan midanbilays, badan midabilays
 • Positive: Togan
 • Positive ion: Ayoon togan
 • Positive charge: Danab togan
 • Potential Difference: Kayd faraq
 • Potential Divider: Kayd qaybiye
 • Potential Energy: Tamar kayd
 • Potentiometer: Kaydbeege
 • Pound: Rodol
 • Pound Weight: Culays Rodol
 • Power: Awood
 • Powder: Budo
 • Power Factor: Saami Awood
 • Power Loss: Awood lumis
 • Precision: Jaan-go’
 • Pressure: Cadaadis
 • Primary Cell: Unug Aas-aas
 • Primary Colors: Midabyada Aasaasiga ah
 • Primary Coil: Duubka Aasaasiga ah
 • Primary focus: Kulmiska aasaasiga ah
 • Primary pigment: Rinjiga aasaasiga ah
 • Principal Axis: Dhidib dhexaad
 • Principal plane: Sallax dhexaad
 • Printed Circuit: Mareeg Daabacan
 • Prism: Biriisam
 • Process: Hab
 • Propagation: Baahid
 • Propagation of Light: Baahidda Ilayska
 • Propagation velocity: Socodka Baahidda
 • Proportion: Saami
 • Proton: Baratoon
 • Pulse: Jugle
 • Pump: Buufiye
 • Pupil: Wiil

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *