Erayada ka bilowda xarafka A-

A- Noolekasmo/Caafimaad

 • Abdomen = Ubuc
 • Abducens = Arag-duduwe
 • Absicission = Dhacsi
 • Absorption = Nuugid
 • Accessory = DHeeraad
 • Accessory Bud = Ruqur dheeraad ah
 • Accessory fruits = Midho dheeraad ah
 • Accessory nerve = Dareenwade dheeraad ah
 • Acetabulum = Indhal dalool misgeed
 • Achene=
 • Achlamydeous = Malaacayaal laawe
 • Acid = Dhaniin / Dhanaansho / Aashito
 • Acoelomate= Qaaxolaawe
 • Acqired charactar = Astaan degaaneed
 • Acropetal = Korriin quman
 • Acrosome = Dacaloogo
 • Actinomorphic = Ubax quman
 • Active transport = Gudbin firfircoon
 • Adaptation = Qabatin
 • Adaptive behavior = Asaw qabatin
 • Addiction = Walef (fukrenimo)
 • Adductor muscles= Muruqyo gadhabi /Muruqyo Durugsan
 • Adipose tissue = Nud xaydheed
 • Adrenal gland= Qanjidh kelyood
 • Adventitious root = Xidid faracbadane
 • Aerial roots =Xidido hawleed
 • Aeration = Hawosiin
 • Aerobic Respiration = Neefsasho hololle
 • Aestivation = Suuris jiilaal
 • Afferent = Fuliye
 • Affinity = Hilow
 • After ripening = Bisayl dabadi
 • Agar =
 • Agglutination = Guntane
 • Agglutinin = Gunte
 • Agglutinogen= Guntame
 • Aggregate = Rucubaysan
 • Aggregate fruits= Midho rucubaysan
 • Air bladder: Hawo hays
 • Air sac: kiish haweed
 • Albino: Maqaarshiiqo
 • Albumen : Xabcad
 • Alcohol: Holbiile
 • Algae: Alji
 • Alimentary canal: Dheefmareen
 • Allele: Kuuliddo
 • Allergy: Jirdiid(kahsi)
 • Allogamy: Tallow bacramineed
 • Allopolyploid: Sinji badane
 • Alternative arrangement: Ratibaad talantaali ah
 • Alternation of generation: Taran talantaali
 • Alveolus: Sanbaxumbo
 • Amine : Rablo
 • Amino acid: Rabaasho (dhaniin rabaasho)
 • Amitotis:
 • Ammocoetes larva: Caydiga ammoosiit
 • Ammonia: Rabxo
 • Ammonification: Rabxayn
 • Ammonifying Bacteria: Bakteeriya rabxayn
 • Amnion: Xabxuubo
 • Amniotic egg: Ugxan xabley
 • Amniotic fluid: Xab
 • Amoeba: amiibo
 • Amoebacyte: Unug amiiba
 • Amoeboid: Qaab amiibaale
 • Amphibia: Berribiyood
 • Amylase: Awdhiryiire
 • Anabolis: Dheefsamayn
 • Anaerobic Respiration: Neefsasho holollaawe
 • Analogous Organs : Xubno shaqowadaag
 • Anandrous: Ubax lablaawe
 • Anaphase: Kalaguur
 • Anatomy: Axadhayn / Hal-halayn
 • Ancestral Characteristics: Astaamo Abnaqa
 • Andraecium: Qayb lab-ubax
 • Androgenic-hormone: Geedshaha labsideedka …
 • Andro monoeclous: Lablabeeble
 • Anemia: Dhiigyarinuun
 • Anemophily: Faxlid dabayleed
 • Angiology: Dhiigxididaaro
 • Angiosperm: Ubaxley
 • Animal: Nafley
 • Ankle: Kuraan
 • Annelida:
 • Annual plant: Gu’jire
 • Annual ring: Maraar Gu’eed
 • Annular thickening: Maraareed qaraysan
 • Anoxia: Hololyari
 • Antenna: Geesdareen
 • Anterior : Hore
 • Anther: Faxal
 • Antheridium: xubin labeed
 • Anthesis: Manaysi
 • Antibiotic: Jeermisdile
 • Antibody: Lid-jidhgale
 • Anticoagulant: Lidxinjireeye
 • Antigen: Lid-jirdhaliye
 • Anthemorage: dhiigjoojiye
 • Antitoxin: Lidmariid
 • Antivenon: Lidwaabay
 • Ants: Quraanjo
 • Anuria: Kaadijoogsi
 • Anus: Futo
 • Aorta: Garwadne
 • Aortic arch: Qaanso Garwadne
 • Apetalous: Laacayaal laawe
 • Aphis: Dooryaan cagaarane
 • Aphyllous: Caleema laawe
 • Apical dominance: Shiiqis figeed
 • Apical meristem: Caydi figeed
 • Appendage: Raaracyo
 • Appendicular skeleton: Qalfoof raaraceed
 • Appendix: Qabsin
 • Appositional growth: korriin qaareed
 • Aquarium: Saxar sababiyood
 • Aquatic plant: Geed biyood
 • Aquatic habitat: saba biyood
 • Aqueous humor: Dheecaan biyood
 • Arachnoid matter: xuubcaaro
 • Arteriole: Halbowle yare
 • Artery: Halbowle
 • Artificial fertilizers: Bacramiye gacmeed
 • Ascaris:
 • Ascocarp: midheed
 • Asexual reproduction: Taran jinsilaawe
 • Assimilate:Dhisgelin
 • Association: Hormayn
 • Association fibers: miiqyo wadaajiye
 • Assortive mating: Qoodh xulasho
 • Asters: Xidigoole
 • Asthemia: Daal
 • Atlas: 1. Hayye / 2. Jaantus
 • Atom: Saxar
 • ATP: QaSIf(Qankaadniinle Sad Ifkeencusboniin ) qasifka
 • Atrioventricular node: Hibaaq
 • Atrium : Toobe/Dhegyaro
 • Atrophy: Laciif
 • Auditory capsule: Jaxaas dhegeed
 • Auditory nerve: Dareenside maqal
 • Auditory organ: Xubin maqal
 • Auditory ossicles: Lafo dhegeed
 • Autogamy: Isfaxlid
 • Autolysis: Nudoshiidis (dhimashada nudaha)
 • Autonomic nervous system: Habdhiska Dareenwadka iskufilan
 • Autosome: Isoogo
 • Autonomy: awoodda dib udhisida jirka
 • Audotrophic: Isquudiye
 • Auxin:
 • Aves: shimbiro
 • Avitominosis: Fiitamiin yaraan
 • Axial: Dhidibeed
 • Axil: Surdhub
 • Axilary bud: Ruqur Surdhubeed
 • Axon: Dhad-unug ( Dhambaaldire unug)
 • Axon terminal : Dhammaad Dhad-unug

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *