Erayada ka bilowda xarafka L-

Noolekasmo / Caafimaad

L

 • Labium: Debin, Faruur, Birshin
 • Lacrimal duct: Marinka ilmada
 • Lactase: Caanoyiire
 • Lactation: Caanodhiiqid
 • Lactic acid: Caanaasho
 • Lactose: Caanoceen
 • Lacunae: Dululaatiyare
 • Lamella: Hoosroor
 • Lamina: Baabaco caleen
 • Lamprey: Laambaray
 • Large intestine: Mindhicirweyne
 • Larvae: Caydi
 • Laryngeal cartilage: Carjow qulaanqulshe
 • Larynx: Qulaanqulshe
 • Larynx , Locomation: Dhaqdhaqaaq qulaanqulshe
 • Latent period: Kal daahsoon
 • Lateral: Dhinaceed, feedheed
 • Lateral line system: Habdhis xariiq dhinaceed
 • Lateral roots: xidido dhiniceed
 • Laxative: Jilciye
 • Layer: Lakab
 • Leaf blade: Baabaca caleen
 • Leaf disease: cudur caleemeed
 • Leaflet: caleenyaro
 • Leaf scar: nabar caleen
 • Leaf sheath: kiish caleen / gal caleen
 • Leaf stalk: Samay caleen
 • Leather: Harag / maqaar
 • Leach: culaacul
 • Lens: Bikaac
 • Lentical: Dalool
 • Leukocytes: Dhiigcadduuno (Unugyada dhiigga cadcad)
 • Leukocytosis: Dhiigcadduunow , Dhiigcadduuno badow
 • Life cycle: Meerto nololeed
 • Life span: Cimri dherer
 • Ligaments: Seedo
 • Limb : Addin
 • Limb girdle: Tax addin
 • Lim skeleton: Qalfoof addin
 • Limitating Factor: Qodob koobe
 • Linkage: Taxniin
 • Lipase: Duxyiire
 • Lipids: Dux
 • Liver Fluke: Faraqle beer
 • Living organism: Noole nool
 • Lobster: argoosato
 • Locomotion: Dhaqdhaqaaq
 • Loob of Henle : Qoolka Henli
 • Lower jaw: Daanhoose
 • Lumber vertebrae: Ricir xanjaad
 • Lumen: Moqoruun , Moqor unug
 • Luminescent: Xubno biriq
 • Lung: Sambab
 • Lung fluke: Faraqle sambab
 • Lung worm: Gooryaan sambab
 • Lymph: Liimfe, Biyo-eke
 • Lymphatic organ : xubin biyeekaad
 • Lymphatic system: Habdhis biyeekaad
 • Lymphocyte: Biyekuuno

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *