Erayada ka bilowda xarafka M-

M

 • Macrogamete: Jinsuuno weyn
 • Macronucleus: Bu’ weyn
 • Macrospore: Boodhweyn
 • Malaria: Duumo
 • Malarian parasite : Dulin duumo
 • Malleus: Laf Dubbeed
 • Malpighian body: Jidhka Malbiji
 • Malpighian tubeless: Qanjidh dhuumeed
 • Maltase: Siniinyiire
 • Maltose: Siniinceen
 • Mammals: Naasley
 • Mammary glands : Qanjidha caanood
 • Mandibles: Daanruug , Daan hoose
 • Mandibular arch: Qaanso daan
 • Mantle: Dubaalad
 • Marrow: Dhuux
 • Marsupial: Naasley
 • Mastigophore: Jeedalay
 • Matrix: Min unug
 • Maturation: Qaangaadh
 • Maturity: Qaangaadhid
 • Maxilla: Daan sare, Daanxanag
 • Mechanism: Tallaabooyin , Hab
 • Medulla: Dhuuxo
 • Medulla oblongata: Dhuux dheere
 • Medusa: tima-abees
 • Meiosis: Yaraatibadh
 • Membrane: Xuub
 • Mendel’s law: Xeerka Mendhel
 • Meninges: Maskaxxuube
 • Menopause: Cisa goys, sunna goys
 • Menstural cycle: Meertada cisada
 • Mensturation: Ciso keen
 • Meristems: Caydiyo
 • Mesenchyme: Dhexbuuxo
 • Mesentery: mindhicirduube
 • Masocarp: Lakab dhexaad
 • Mesoderm: Dubdhexaad , Maqaar dhexaad
 • Mesoglea: Xabagdhexo
 • Mesophyle:
 • Mesophyte:
 • Metabolism: Dheefsasho
 • Metacarpus: calaacal
 • Metamorphosis: Dub dhicis , xuub ridasho
 • Metaphase: Weji dhexe
 • Metatarsus: Cumaacum cageed
 • Microgamet : Biid-jinsuuno
 • Micripyle: Daloolyar
 • Microscope: Weyneyso
 • Microsporangium: Rood sidyar
 • Midbrain: Maskax dhexaad
 • Middle lamella: Hoosroor dhexe
 • Midget: Cilin
 • Midgut: Calool dhexe
 • Midrib: Aroore caleen
 • Migration: Guuris
 • Micratory nucleus : Bu’guurto
 • Milk teeth: Ilka caanood
 • Milky disease: Cudur caanood
 • Mineral: Macdan
 • Mineral salts: Cusbooyin macdaneed
 • Miracidium: caydi gasley
 • Mitochondria: Dundalagle
 • Mitosis: Dunbadh
 • Mitral valve: Haniye laba faraarle
 • Molar: Gows
 • Molecule Rucub, Rucubsaxar
 • Mollusca: Alaalax
 • Monocotyledon: Hal beerle
 • Monocyte: Unug Halbu’aale
 • Monoecious: Labeeb
 • Monohybrid: Halbadhax
 • Monosacchride: Halsonkoroodle
 • Morphogenesis: qaableel
 • Morphology:
 • Mosaic disease: Jirrada Barabaraale
 • Mosquito: Kaneeco, dhilmaanyo
 • Moss: cushbi
 • Motor: Dhaqaajiye
 • Motor nerve: Dareenwade dhaqaajiye
 • Motor neuron: Damaquuno Dhaqaajiye
 • Mucosa: Xuub xabeed
 • Mucous cell : Unug xabeed
 • Mucus: Xab
 • Multicellular: Qaybo Unugeed
 • Multi alleles: Kuuliddo taxan
 • Muscles: Murqo
 • Muscles tissue: Nud murqeed
 • Musculature: Murqyo jidheedh
 • Mashroom: Barkin waraabe, boqshaa
 • Mutation: Dhalangeddis hiddeside
 • Mutalism: Kala faa’iideysi
 • Mycelium: Xidido likeed

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *