Erayada ka bilowda xarafka V-

Noolekasmo / Caafimaad

V

 • Vaccination: Talaalid
 • Vaccine: Talaal
 • Vacuole: Dalool
 • Vacuole membrane: Xuub dalool
 • Vagina: Gawr, Qandhuur
 • Vaginal: Gawreed / Qandhuureed
 • Vaginate: Kiishaysan
 • Valence: Kaaftoon
 • Valve: Haniye
 • Valvula: Haniya yare
 • Variant: Ku duwane
 • Variation: Kala duwanaan
 • Variety: Noocnooc
 • Variola: Furuq
 • Vascular: Kalliis
 • Vascular bundle: Xidhmo kalliis
 • Vascular cambium: Robog kalliis
 • Vascular cylinder: Dhulubo kalliis
 • Vascular plant: Geed kalliis
 • Vascular ray: Falaadho kalliis
 • Vascular system: Habdhis kalliis
 • Vascular tissue: Nud kalliis

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *