Erayada ka bilowda xarafka U-

Noolekasmo / Caafimaad

U

 • Udder: Candho
 • Ulna: Kalfar
 • Umbilical cord: Xuddun
 • Unicellulae: Hal unuglay
 • Unilateral: Hal dhinacle
 • Uniovular: Hal ugxanle
 • Uniparous: Mid dhale
 • Unipolar: Hal cidhifle
 • Unisexual: Hal jinsiile
 • Unit character: Astaan Halbeeg
 • Universal donor: Deeqe guud
 • Universal recipient: Qaate guud
 • Universal symmetry: Wanqaran guud
 • Urether: Lise
 • Urethra: Dhiije
 • Uric acid :Kaadiniin (Dhaniin kaadiyeed)
 • Urinary: Kaadiyeed
 • Urinary bladder: Kaadi hays
 • Urinary system: Habdhis kaadiyeed
 • Urine: Kaadi
 • Uriniferous tubules: Dhuumoyaarooyin kaadiqaad
 • Urinogenital duct: Marin kaaditaran
 • Urinogenital system: Habdhis kaaditaran
 • Uterine milk: Dheecaan maxal (Caano Maxal)
 • Uterus: Min ,Maxal , Ilmagaleen

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *