Habka kala gooraynta Caanamaalka (Habeen iyo Maalin)

Gooshashka Gelinka hore (Barqo)
7:00 Jarmaad
8:00 Barqayaro
9:00 Xiskin
10:00 Barqo-kulul
11:00 Harsookor /Barqaharraac
12:00 Har

7:00: illaa 11:59 Barqo
12:00 illaa 14:59 Hargal

Gelinka dambe (Galab)
13:00 Baqool
14:00 Gadiid
15:00 Galabdheer/ gabbaldheer
16:00 Carraab
17:00 Galabgaab /gabbalgaab
18:00 Himse

13:00 illaa 17:59 Galab
15:00 illaa 17:59 Galab dambe

Habeenkii Gelinka hore (Fiidka)
19:00 Fiid-horaad
20:00 Fiid-dambeed
21:00 Caweys horaad
22:00 Caweys gud/ gudaal
23:00 Caweys dambaad

19:00 illaa 20:59 Fiid caarre
21:00 illaa 23:59 Caweys

Habeenkii Gelinka dambe (Hiraab)
00.00 Saq
01:00 Saq dhexe
02:00 Saq-badh
03:00 Ooghore
04:00 Fayd / Oog dambe
05:00 Hiir
06:00 Aroor

00:00 illaa 5:59 Hiraab
00:00 illaa 02:59 Saq
03:00 illaa 05:00 Oog
05:00 illaa 7:00 Waabari

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *