Qaybaha Weydiinta

Weydiimaha waxaa loo kala qaada dhawr qaybood oo ay kamid yihiin:-

1. Hayb Weydiin iyo Warcelin: waa weydiimo toos ah oo ardayga laga aqoondhuganayo heerka aqoontiisa ee ku aaddan weydiintaas, waxaana kamid ah:
B) Hayb Qeexis: waa hayb ama weydiin lagaa rabo qeexitaankeeda oo keliya.
T) Haybdheer: waa Weydiin lagaa rabo warcelin dheer, badanaa waa weydiin fikradeed.
J) Haybgaaban: waa weydiin lagaa rabo warcelin gaaban ama sugan Tus. meel magaceed oo kale.

2.Hayb Go’aan/ Hayb Gar ama Gef: waa weydiimo lagu go’aamino weero qoran waxa ka dhab ah iyo waxa ka been ahba. haddii weertaasi ay runtahay waxaa ku hor qoraysa #Gar ama #Run, haddii ay beentahayna waxaad ku horqoraysaa #Gef ama #Been. ardayga haddii afka toos looga weydiiyo haybgo’aan kadibna uu ka warceliyo, haddii uu ka runsheego waxaa layiraahdaa waa #Gartay, haddii uu ka beensheegana waxaa layiraahda waa #Gefay.

3.Hayb Doorasho/ Hayb Goobogelin: waa weydiimo laguusoo bandhigayo weero qoran kadibna warcelintooda aad ka dhexdooranayso dhawr warcelinood oo iyagana lagu siinayo.

4.Hayb Buuxbuuxin: waa weydiimo lagaa rabo inaad garato qoraal meelo ka banbanaan yihiin inaad ku buuxiso war ku habboon.

Baro Afkaaga Hooyo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *