nin daallan , daal hayo

Jaadadka Daalka

Daalku waa dareen jiirago’, wahsi, tamarla’aan iyo weliba jiif iyo nasasho rabid weyn oo ay dareento nafleydu.
1.Dhacsaalid: aad udaalid
2.Dakaanid: gammaan ama awr daalid.
3.Shiraarid/cabbaarid: awr raran aad u daalid
4.Wanshiir: culays dartiis la daalid.
5.dhabarjabid: hawlculus ku daalid.
6.Cagagororid: istaag ku daalid
7.Jidaalid/canaabid: sadcaal ku daalid (socod dheer)
8.Manjaroor/manjasuuxid: istaagnaan badan ku daalid
9.Oomiyid: hadal badan ku daalid
10.Rigaaxid: orod , ciyaar ama Jimicsi ku daalid
11.Axgabid: jirro ama gabow la daalid.
12.Gandabid: jirro awgeed la daalid
13.Beercaddaad: qaylo, qosol ama oohin badan darteed la daalid.
14.Galoofid: wax aan mirodhal wanaagsan lahayn ku daalid.
15.Gammoomid/Jambareerid: gaajo iyo harraad dartood la daalid.
16.Habacid: dhereg darteed la daalid. 17.Hamaamid: dhafar dartiis la daalid
18.Hankaagid: socod muraadkii laga lahaa oo lagu hunguubo awgii ladaalid
19.Qasqaasmid: maskaxda oo laga daalo.
20.Dhuurriyid: Daal dartiis la xanuunsasho
Dhammaad

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *