Walax-ogaalka -I-

Erayada ka bilowda xarafka I ee Walax-ogaalka (physics)

 • Ice: Beref
 • Ice point: Bar beref
 • Ignition temperature: Heerkul shidid
 • Illumination: Iftiin
 • Image: Humaag
 • Ideal Gas: Neef mitaali ah
 • Image, real: Humaag runeed
 • Image, virtual: Humaag beeneed
 • Impact: Dhacdo
 • Impedance: Xayir
 • Impedance, external: Xayir dibadeed
 • Impedance, internal: Xayir gudeed
 • Impulse: Gujo
 • Impurity: Huursho
 • Incandescent lamp: Guluub Ifbidhe
 • Incandescent: If-bidhe
 • Independent: Xornimo/Madaxbannaani
 • Indicator: Muujiye
 • Induction: Saaqan
 • Induction, self: Naf saaqan
 • Induction, mutual: Iskii saaqan
 • Induction coil: Duub saaqineed
 • Inductor: Saaqe
 • Inert Gas: Neef wahsato
 • Inertial frame of reference: Goob-beegaalka wahsiyeed
 • Inertia: Wahsi
 • Infra-red radiation: Kaah ka-hoos-casaan
 • Instrument: Qalab/Alaabo/Agab
 • Insulation: Dahaadhid
 • Insulator: Dahaadhe
 • Integral: Abyoneed
 • Intensity: Itaal
 • Interaction: Falgalan/Falcelis
 • Interference: Labid/Isdhexgal
 • Interferometer: Labid-beege/Isdhexgal-beege
 • Intermediate state: Weji dhexaad/Marxalad dhexaad
 • Internal: Gudeed
 • Invariant: Isma-doorshe
 • Inverse square law: Xeerka labanlaabka rogan
 • Inversion: Rogitaan
 • Ion density: Cufnaan Aayon
 • Ion exchange: Iswaydaarsi Aayon
 • Ion gun: Bunduq Aayon/Aayon-game
 • Ionic radius: Gacan Aayon
 • Ionisation: Aayoneyn
 • Ionisation potential: Kayd Aayoneeye
 • Ionisation temperature: Heerkul aayoneeye
 • Ionosphere: Aayanosfiyeer
 • Iris: Kurux
 • Iron: Bir (curiye)
 • Iron fillings: Budo bireed
 • Isobars: Isku-cadaadis
 • Isotherm: Isku-heerkul
 • Isotope: Isku-god

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *