Walax-ogaalka -H-

Erayada ka bilowda xarafka H ee Walax-ogaalka (physics)

 • Hall Effect: Raadka Haal
 • Halation: Barcadaadi
 • Half-life: Cimri-badh
 • Half-wave: Hir badh
 • Half-life, radioactive: Cimri-badh kaahfaleed
 • Hardness: Adkaan
 • Harmonic motion simple: Socod wadajira
 • Harmonic oscillator: Islabarog wadajira
 • Head-phone: Sameecad madax
 • Hearing loss: Maqal beel
 • Heat: Kul
 • Heat capacity: Kulqaad
 • Heat conduction: Kulgudbin
 • Heat content: Kul-sid
 • Heat engine: Makiinad kuleed
 • Heat exchanger: Kul-iswaydaariye/Kul-dooriye
 • Heat flow: Kul-socod
 • Heat pump: Bambo kuleed/ “Dhuure” Kuleed
 • Heat transfer: Kul-rarid
 • Height: Joog
 • Helical: Gariiradeed
 • Henry (Unit): Heneri (halbeeg)
 • Hertz (unit): Hertas (halbeeg)
 • Hole: God/Madhan
 • Homocentric: Isku-xuddun
 • Hollow: Dalool
 • Hooke’s law: Xeerka Huuk
 • Horse power: Awood faras
 • Hour: Saacad
 • Hue: Ribmidab
 • Humidity: Huur
 • Humidity, absolute: Huur sugan
 • Humidity, relative: Huur isbarbardhigeed
 • Hum: Jac-jac
 • Huygens, principle: Xeerka Hugganis
 • Hydraulics: Falgal biyood
 • Hydrometer: Cufnaan beeg
 • Hydrostatics: Cilmi hoornegiyaasha
 • Hydrostatic pressure: Cadaadis hoornegiyeed
 • Hygrometer: Huur-beeg
 • Hysteresis: Dib-dhac birlabeed
 • Hysteresis loop: Qool dib-dhac birlabeed
 • Hysteresis loss: Lumis dib-dhac birlabeed

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *