Walax-ogaalka -M-

Erayada ka bilowda xarafka M ee Walax-ogaalka (physics)

 • Machine: Makiinad
 • Macroscope: Ilqabadeed
 • Magma: Maagma
 • Magnet: Birlab
 • Magnetic axis: Dhidib birlabeed
 • Magnetic Dip: Foorar birlabeed
 • Magnetic element: Curiye birlabeed
 • Magnetic field: Badad birlabeed
 • Magnetic pole: Cidhif birlabeed
 • Magnetism: Birlabnimo
 • Magnetism, Energy of: Tamar birlabnimo
 • Magnetometer: Birlabnimo-beege
 • Magnet, permanent: Birlab waarto
 • Magnet, temporary: Birlab mawaarto
 • Magnification: Weyneyn
 • Malleability: Lawaxaan
 • Manometer: Cadaadisbeege
 • Mars: Marriikh
 • Mass: Cuf
 • Mass defect: Iin cufeed
 • Mass, Energy Equivalent of: Cuf U-dhiganka Tamarta
 • Mass Number: Tiro Cuf
 • Mass, Relativistic: Cuf U-eegaal
 • Matter: Maatar
 • Maximum: Ubadane
 • Mean Free Path: Celcelis Marrin Bannaan
 • Mean Life (average life): Celcelis cimri
 • Mechanical, Equivalent of Heat: Kul U-dhigan Makaaniko
 • Mechanical Impedance: Xayir Makaaniko
 • Mechanics: Cilmi Makaaniko
 • Mechanism: Hannaan
 • Medium: Dhextaal
 • Melting Point: Barta Dhalaashanka
 • Melting curve: Xoodka Dhalaashanka
 • Membrane: Xuub
 • Meniscus: Bileed
 • Meson: Meesoon
 • Mesophere: Meesofeer
 • Metal: Bir
 • Metallurgy: Cilmi Bireed
 • Meteorite: Cir-ka-soo-dhac
 • Meteor: Warancireed
 • Metre: Mitir
 • Metrology: Cilmi Haweed
 • MHO (unit of conduction): MHO (halbeegga Gudbinta)
 • Micro: Maykaroo
 • Micrometer: Maykaroo-beege
 • Microphone: Codweyneeye (Maykarofoon)
 • Microscope: Weyneyso
 • Microwave: Hiraryarayaal
 • Mile: Mayl
 • Milky Way: Habarjiid
 • Minimum: Uyare
 • Mirage: Dhalanteed
 • Mirror: Muraayad
 • Mist: Ceeryaamo
 • MKSA units: Halbeegyada MKSA
 • MKS units: Halbeegyada MKS
 • Molecule: Moolikiyuul
 • Moment of Force: Xoog-maroojiye
 • Momentum: Daafad
 • Monochrome: Halmidable
 • Moon: Dayax
 • Morse code: Dhiidhaa
 • Motion: Socod
 • Moving coil instrument: Qalab duub socodle

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *