Walax-ogaalka -L-

Erayada ka bilowda xarafka L ee Walax-ogaalka (physics)

 • Lag: Dibdhac
 • Lagging current: Qulqul dibdhac
 • Lamp: Laambad
 • Lamp, Arc: Laambad qaanseed
 • Lamp, electric: Laambad danabeed
 • Lamp, Mercury vapour: Laambad Uumi-meerkori
 • Latent heat: Kul dahsoone
 • Latitude: Lool
 • Lattice: Raso
 • Lead: Hor
 • Leakage current: Liig qulqul
 • Leakage flux: Burqan liig
 • Least action principle: Xeerka Fal-u-yare
 • Least time principle: Xeerka ammin-u-yare
 • Leclanche cell: Unugga Leklaanji
 • Length: Dherer
 • Left-hand rule: Xeerka Gacan-bidix
 • Lens: Bikaaco
 • Lens, focal length of: Dhererka kulmis bikaac
 • Lens, focal point of: Bar kulmis bikaac
 • Lens, power of: Awood bikaac
 • Lens formula: Qaacidada bikaacada
 • Lifetime: Cimri
 • Light: Ilays
 • Lightening: Hillaac
 • Light, theories of: Aragtiyaha Ilayska
 • Light year: Sanno Ilays
 • Limiting current: Qulqul xadeeye
 • Linear: Toosan
 • Linear expansion: Fidid dherer
 • Line of force: Xarriiq xoog
 • Line of voltage: Xarriiq fooltej
 • Liquefication of Gases: Horeynta neefaha
 • Liquid: Hoor
 • Litre: Litir
 • Load: Rar
 • Load line: Xarriiq rar
 • Logarithm: Loogardam
 • Logic circuit: Mareeg loojig
 • Longitude: Dhig
 • Longitudinal wave: Hir dherersan
 • Loop: Qool
 • Loss: Lun
 • Loudness: Dhawaaq
 • Loudspeaker: Sameecad
 • Low frequency: Rakaad hoose
 • Low voltage: Fooltej hoose
 • Lubrication: Xaydhayn
 • Lumen (unit): Luuman (halbeeg)
 • Luminance: Iftiimid
 • Luminous emittance: Bixin iftiimeed
 • Luminous flux: Burqad iftiimeed
 • Luminous intensity: Itaal iftiimeed
 • Lux (unit): Lagas (halbeeg)
 • Lyman series: Taxa Layman

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *