Walax-ogaalka -R-

Erayada ka bilowda xarafka R ee Walax-ogaalka (physics)

 • Radar: Raadaar
 • Radiant Energy: Tamar kaah
 • Radiant flux: Burqad kaah
 • Radiant Heat: Kul kaah
 • Radiating surface: Dul kaahda
 • Radiation: Kaahin
 • Radioactive: Kaahfal
 • Radioactive chain: Silsiladda Kaahfal
 • Radioactive contamination: Dikhawga Kaahfal
 • Radioactive decay constant: Madoorsoomaha Mataaxa Kaahfal
 • Radioactive Equilibrium: Dheelitirka Kaahfal
 • Radioactive Series: Taxa Kaahfal
 • Radioactive Source: Isha Kaahfal
 • Radioactivity: Kaahfalid
 • Radioactivity, Artificial: Kaahfalid gacmeed
 • Radioactivity, Natural: Kaahfalid dabiiciya
 • Radio Waves: Hirarka Raadiyowga
 • Range: Aag
 • Ray: Fallaadh
 • Ray tracing: Fallaadh-raac
 • Reactance: Caabbi/Hakin
 • Reaction: Falgal
 • Reactor: Falgeliye
 • Reciprocal: Rogaal
 • Recoil: Dibuduub
 • Rectification: Qumiyayn
 • Rectifier: Qumiye
 • Reflectance: Noqdin
 • Reflection: Noqod
 • Reflection Diffused: Noqod Hablaawe
 • Reflector: Noqodsiiye
 • Refraction: Qalloocsan
 • Refraction, Snell’s Law: Xeerka Isnel ee Qalloocsanka
 • Refraction Index: Weheliyaha Qalloocsanka
 • Regulation: Habayn
 • Regular: Hable
 • Relative: U-eegid
 • Relativity: U-eegidda
 • Residual: Gufadh/Hadhaa
 • Residual Charge: Saldanab Hadhaa
 • Resistance: Caabbi
 • Resistor: Caabbiye
 • Resolution: Xubnayn
 • Resonance: Isku dubadhac
 • Rest Energy: Tamar Fadhi
 • Rest Mass: Cuf Fadhi
 • Resultant: Helaad
 • Revolution: Wareeg
 • Retardness: Socod-dhimis
 • Rheostat: Caabbi Doorsoome
 • Ripple Tank: Taangiga Hirbiyood

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *