Walax-ogaalka -S-

Erayada ka bilowda xarafka S ee Walax-ogaalka (physics)

 • Salt: Milix
 • Satellite: Dayax-gacmeed
 • Saturn: Saateen
 • Scalar: Foolwaa
 • Scalar Quantity: Xaddi Foolwaa
 • Screw: Iskuruu
 • Search Light: Ilays-raadiye
 • Semiconductor: Ingudbiye
 • Series: Tax
 • Sextant: Xagal-cabbire
 • Shadow: Hadh
 • Short wave: Hir gaaban
 • Shunt: Caabbi-korodh
 • Side band: Liid dhinac
 • Signal: Sinyaale
 • Size: Jimidh
 • Sine: Sayn
 • Siren: Dist Daawaha Sayran
 • S.I. Units: Halbeegga S.I.
 • Slit: Dalool
 • Smooth surface: Gibil siman
 • Solar eclipse: Qorrax-madoobaad
 • Solenoid: Duub Xaasaw
 • Sound: Jabaq
 • Sound Energy: Tamar Jabaq
 • Sonometer: Jabaqbeege
 • Spectral Lines: Xarriijimaha Jeegaanta
 • Spectrum: Jeegaan
 • Spectrum Emission: Bikaacin Jeegaan
 • Spectrum Continuos: Jeegaan iskujoog
 • Spin: Winiin
 • Stable: Deggen
 • Standing Waves: Hirar taagan
 • Standard: Beegaal
 • Star: Xiddig
 • State: Xaalad
 • Static Electricity: Danab neg
 • Statics: Negayaal
 • Steam: Uumi
 • Steam Engine: Injiin Uumi
 • Step-up transformer: Dooriye Kordhiye
 • Storage Cell: Unug kaydiye
 • S.T.P. (Standard Temperature Pressure): B.H.C. (Beegaal Heerkul Cadaadis)
 • Strain: Mashaqo
 • Strength: Quwad
 • Stress: Shad
 • Stroboscope: Istaroboskoob
 • Superconductivity: Gudbin sare
 • Superconductor: Gudbiye sare
 • Surface: Dul
 • Surface Friction: Dusha isliska
 • Surface Tension: Gigsanaanta Dusha
 • Susceptibility: Nuglaansho
 • Suspension: Lalmasho
 • Switch: Fure
 • Symmetry: Wanqar
 • Synthesis: Samayn
 • Syphon: Sayfoon
 • System: Hab
 • System, heterogeneous: Hab kalabah
 • System, homogeneous: Hab Iskubah
 • Step-down transformer: Dooriye dhime

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *