Walax-ogaalka -A-

Erayada ka bilowda xarafka -A- ee Walax-ogaalka (physics)

 • Aberation, chromatic: Haydh-midabeed
 • Aberation, spherical: Haydh-kubbadeed
 • Absolute: Sugan
 • Absolute expansion: Fidid sugan
 • Absolute humidity: Suyuc sugan
 • Absolute magnitude: Laxaad sugan
 • Absolute permitivity: Samaxaad sugan
 • Absolute temperature: Heerkul sugan
 • Absolute unit: Halbeeg sugan
 • Absolute zero: Eber sugan
 • Absorptance: Nuugitaannimo
 • Absorption: Nuugid
 • Absorption bands: Liidad nuugideed
 • Absorption, Chemical: Nuugid kiimikaad
 • Absorption coefficient: Weheliye nuugid
 • Absorption, Physical: Nuugid fiisikaad/duleed
 • Absorption of radiation: Kaah nuugid
 • Absorption spectrum: Jeegaan nuugid
 • Absorptivity: Nuugitaan
 • Abundance: Helitaan
 • Abundance, Chemical: Helitaan Kiimikaad
 • Abundance, Cosmic: Helitaan cireed
 • Abundance, Natural: Helitaan dabiiciyeed
 • Acceleration: Karaar
 • Acceleration due to gravity: Karaar cufisjiidad
 • Acceleration, Rectilinear: Karaar xariiqtoos
 • Acceleration, Curvilinear: Karaar xariiqxood
 • Accelerator: Karaaarshe
 • Acceptor: Guddoome
 • Acceptor level: Heer guddoome
 • Accommodation: Arag-qumin
 • Accumulator: Ururiye
 • Achromatic colors: Midabyo-haydh
 • Achromatic fringes: Hariiro-haydh
 • Aclinic line: Birlab-badhe
 • Acoustics: Cilmi jabaqeed
 • Acoustic bridge: Kaabad jabaqeed
 • Acoustic capacitor: Madhxiye jabaqeed
 • Acoustic Absorption: Nuugid jabaqeed
 • Acoustic filter: Kala-reebe jabaqeed
 • Acoustic grating: Shuqduud jabaqeed
 • Action: Fal
 • Activation: Kicin
 • Activator: Kiciye
 • Active component: Xubin kacsan
 • Active current: Qulqul kacsan
 • Adaptive vision: Arag-qabatin
 • Adiabatic process: Hab kul-xidh
 • Adiabatic change: Isbeddel kul-xidh
 • Adhesion: Qalaadisjiidad
 • Adhesive force: Xoog qalaadisjiidad
 • Admittance: Oggolaansho
 • Advantage: Faa’ido/waxtar
 • Aerial: Eeriyal
 • Aerial array: Teed eeriyal
 • Aerial impedance: Xayir eeriyal
 • Aerial loop: Qool eeriyal
 • Aerial noise: Buuq eeriyal
 • Aerial wave: Hir eeriyal
 • Aerofoil: Eeroofayal
 • Aeronautics: Cilmi duulimaad
 • Aerometer: Hawobeeg
 • Aerodynamic: Eerodhaynaamik
 • After-glow: Hadhaa iftiin
 • After-heat: Hadhaa kul
 • After-image: Hadhaa hummaag
 • Air: Hawo
 • Air capacitor: Madhxiye hawo
 • Air condition: Hawo qaboojiye
 • Air-core transformer: Dooriye hawo-dhuux
 • Aircraft: Dayuurad
 • Air glow: Iftiin hawo
 • Airship: Markab hawo
 • Airspeed: Xawaare hawo
 • Algorithm: Algoridam
 • Allobar: Aloobaar
 • Allotropy: Alotarobi
 • Alloy: Birdhaf
 • Alpha: Alfa
 • Alpha decay: Mataataxa Alfa
 • Alpha particle: Saxarka Alfa
 • Alpha rays: Falaadhaha Alfa
 • Alpha ray spectrum: Jeegaanta falaadhaha Alfa
 • Alternating current (A.C.): Qulqul talantaaliya (Q.T.)
 • Alternating current bridge: Kaabad Q.T.
 • A.C. motor: Mator/dhaqaajiye Q.T.
 • Altimeter: Joogbeege
 • Altitude: Joog
 • Amalgam: Heerdhaf
 • Amalgamation: Heerdhafayn
 • Amber: Amber
 • Ambient: Weegaar
 • Ammeter: Ambiyeer-beege
 • Amorphous: Wiriq-laawe
 • Ampere (Unit): Ambiyeer (halbeeg)
 • Ampere balance: Miisaan ambiyeel
 • Ampere law: Xeerka ambiyeer
 • Ampere turn: Duub ambiyeer
 • Amplification: Kordhin
 • Amplification factor: Saami kordhineed
 • Amplifier: Kordhiye
 • Amplitude: Qoton
 • Amplitude modulation: Habrid qoton
 • Amplitude splitting: Jeebis qoton
 • Atomic Mass Unit (A.M.U): Halbeeg Cuf Atameed (H.C.A)
 • Analyzer: Saafe
 • Anemometer: Anemoomitir (Xawaare-hawo-beeg)
 • Aneroid: Hoorlaawe (Aneroydh)
 • Angle: Xagal
 • Angle of friction: Xagal islis
 • Angle of incidence: Xagal-abbaar
 • Angle of reflection: Xagal noqod
 • Angstrom A: Angistaroom A
 • Angular: Xagleed
 • Angular acceleration: Karaaar xagleed
 • Angular displacement: Barabax xagleed
 • Angular frequency: Rakaad xagleed
 • Angular impulse: Gujo xagleed
 • Angular momentum: Daafad xagleed
 • Angular velocity: Kaynaan xagleed
 • Anisotropy: Anistaroobi
 • Annihilation: Liqid
 • Annihilation radiation: Kaah liqid
 • Anion: Ayoontabane
 • Anode: Qotintogane
 • Anode characteristic: Astaan qotintogane
 • Anode drop: Dhicid qotintogane
 • Anode load: Rar qotintogane
 • Anode modulation: Habrid qotintogane
 • Anode rays: Falaadho qotintogane
 • Anode saturation: Dheregsanaan qotintogane
 • Anomalous: Sirgacan
 • Anomalous behavior of water: Asawga sirgacan ee biyaha
 • Antenna: Anteena
 • Anticathode: Lid-qotintabane
 • Antiferromagnetism: Lid-xadiidbirlabnimo
 • Antimatter: Lid-maatar
 • Antiparticle: Lid-saxar
 • Antiresonance: Lid-iskudubadhac
 • Aperture: Dalool
 • Aperture angle: Xagal dalool
 • Aperture distortion: Qaablun
 • Apex: Fig
 • Apparent: Muuqda
 • Apparent Expansion: Fidid muuqata
 • Apparent Depth: Qoto muuqata
 • Apparent magnitude: Laxaad muuqda
 • Arc-lamp: Laambad-qaanso
 • Armature: Xurbiye
 • Artificial: Gacmeed
 • Array: Teed
 • Asteroid: Meere-yare
 • Astigmatism: Kulmis-seeg
 • Astigmatic lens: Bikaac kulmis-seeg
 • Astigmatic defect: Lid kulmis-seeg
 • Astronomy: Cilmi falag
 • Atmometer: Uumiyow beege
 • Atmosphere: Gibil
 • Atmospheric circulation: Wareeg gibileed
 • Atmospheric convection: Islabarogod gibileed
 • Atmospheric electricity: Danab gibileed
 • Atmospheric pollution: Ajow gibileed
 • Atmospheric pressure: Cadaadis gibileed
 • Atmospheric radio: Raadiyoo-gibileed
 • Atom: Atam
 • Atomic bomb: Qunbulad atameed
 • Atomic energy: Tamar atameed, bu’eed
 • Atomic heat: Kul atameed
 • Atomic number: Tiro atameed, bu’eed
 • Atomic orbital: Meeris atameed
 • Atomic physics: Fiisikis atameed
 • Atomic radius: Gacan atameed
 • Atomic volume: Mug atameed
 • Atomic weight: Culays atameed
 • Atomisation: Atamayn
 • Attenuation: Dhimid
 • Attenuation coefficient: Weheliye dhimid
 • Audiometer: Maqal beege
 • Audiofrequency: Rakaad-maqal
 • Audio signal: Sinyaale maqal
 • Aurora: Awroora
 • Automatic: Iswada
 • Avogadro constant: Madoorsoomaha Afagaadro
 • Axial: Dhidibeed
 • Axial Ratio: Saami dhidibeed
 • Axis: Dhidib
 • Azimuth: Kug
 • Azimuthal: Kugeed
 • Azimuthal quantum number: Tiro kuwaantam kugeed

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *