Walax-ogaalka -B-

Erayada ka bilowda xarafka -B- ee Walax-ogaalka (physics)

 • Back Electromotive Force: Xogga danab-wadidda danbe
 • Back Focal Length: Dherer Kulmis danbe
 • Background Noises: Buuqa Agagaarka
 • Backheating: Gadaal Kulaylin
 • Balance: Miisaan
 • Ballistics: Cilmi Gantaal
 • Band: Liid
 • Band-pass Filter: Kalareebe Liid-taf
 • Band Spectrum: Jeegaan Liid
 • Band Energy: Liidad Tamar
 • Band Width: Ballac Liid
 • Barometer: Cadaadisbeege
 • Base: Sal
 • Beam: Dhud
 • Battery: Batari
 • Beam Current: Qulqul Dhud
 • Beat: Garaac/Jiib
 • Beat Oscillation: Jiibeed
 • Beat Reception: Qabasho Jiibeed
 • Bell Jar: Gambis-dawan
 • Bel (Unit): Bel (halbeeg)
 • Bending Moment: Maroojis Liiciye
 • Beta: Biita
 • Beta Particles: Saxarrada Biita
 • Beta Decay: Mataataxa Biita
 • Bias: Xaglis
 • Bias Voltage: Xaglis Fooltayj
 • Biaxial: Laba-dhidible
 • Biconcave: Laba-golxo
 • Biconvex: Laba-tuuro
 • Bifocal: Laba-kulmis
 • Bimetallic Strip: Jeex laba bireed
 • Binding Energy: Tamar Isugeyn
 • Binding Force: Xoog Isugeyn
 • Black Body: Dul Madow
 • Black Body Radiation: Kaah Dul madow
 • Black Hole: God Madow
 • Blocking Capacitor: Madhxiye Xidhe
 • Boiling Point: Bar Karkar
 • Bond Energy: Tamar Dabar
 • Boson: Boson
 • Boundary Layer: Dub Soohdin
 • Boyle’s Law: Xeerka Boyel
 • Brackett Series: Taxa Baraakit
 • Breakdown: Jabid
 • Bridge: Kaabad
 • Brownian Motion: Socodka Barawn
 • Brush: Burush
 • Buffer Circuit: Mareeg Xijaab
 • Bunsen Burner: Laanbadda Bansan
 • Buoyancy: Caabbin Dareereed
 • Burden: Dulsaar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *