Erayada ka bilowda xarafka J

Noolekasmo / Caafimaad

J

  • Jaundice: Cagaarshow
  • Jaw: Daan
  • Jawbone: Lafdaan
  • Jelly: Xab adag
  • Jellyfish: Kaluun xabeed
  • Joints: Kalagoys
  • Juice: Dheecaan
  • Jurassic period: Kalka juraasik
  • Jute: Shootali

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *