Erayada ka bilowda xarafka I-

Noolekasmo / Caafimaad

I

 • Identical twins : Mataano mid ah
 • Ilius: Liiyam
 • Imbibitions: Nuugid
 • Image: Sawir / Dhabaag
 • Image formation: Dhabaag sameysan
 • Immunity: Kabax, kasaliim
 • Impermeable: Mahabe
 • Impulse: Gujo
 • Inbreeding: Taran xigaal
 • Incisor: Fool
 • Incomplete: Dhiman
 • Incomplete dominance : Shiiqle dhiman
 • Incomplete metamorphose: Dubrogasho dhiman
 • Incubation period: Kalhuuris
 • Incus: Laf dhexaad dhagood
 • Indehiscent: Madhambacmo
 • Indehiscent assortment: Isdoorasho
 • Indigenous: Baraadi ku noole
 • Infant: Dhallaan
 • Infection: Hambaabuq
 • Inferior: Hoose
 • Infertile: Gudhan , madhale
 • Inflammation: Cun cun , olol
 • Inflorescence: Rakibaad ubaxeed
 • Inhale: Neef qaadasho
 • Inheritance of acquired Characters : Dhaxlida astaamaha
 • Inhibition: Joogsasho
 • Inhibitor: Joojiye
 • Initials: Bilaw
 • Inject: Kudhiijin, Ku Duris
 • Injection: Dhiijin, Duris
 • Inorganic: Xubinlaawe
 • Insect: Cayayaan
 • Insect pollination : Faxlid cayayaan
 • Insecticide: Cayayaandile
 • Insectary : Gaagur, hoy cayayaan
 • Insectivore: Cayayaan quute
 • Insoluble: Mamilme
 • Inspiration: Neef qaadasho
 • Instinct: Qariisad
 • Insulin: Biyogooreedshe
 • Integument: Lakab ugxaneed
 • Intercellular: Uud unugeed
 • Intercellular space: Dulaalaati unug
 • Internal: Gudeed
 • Internal environment: Deegan gudeed
 • Internode: Xubin, luun
 • Interphase: Waji nasasho
 • Interstitial cells: Uud nudo
 • Interstitial fluid: Hoore uudnudeed
 • Intestinal glands: Qanjidho mindhicireed
 • Intestine: Mindhicir
 • Intoxication: Sumayn
 • Intracellular: Gudo unug
 • Intramembranous: Gudo xuub
 • Intraventricular septum: Qoqobe Dhexhaameed / Dhexcoloolyareed
 • Invaginstion: Hud , diiqnaan
 • Inverstion: Isweydaarin
 • Invertebrate: Fal dhabar la’
 • Involuntary: Iraada la’aan
 • Iodine: Badbeyo
 • Iris: Quruxa / ilqurux
 • Irregular flowers: Ubax aan sinayn
 • Irritability: Carin,dhidhin
 • Isogamous: Cees miageed
 • Isolation: karantiil , doc’usaarid
 • Isotonic: Cadaadle isku mid ah
 • isotope: Iskugod

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *