Xisaab -I-

Erayada ka bilowda xarafka I ee Xisaabta

 • Identical figures: Shaxanno midaalsan
 • Identity: Midaal
 • Identity element: Asalmadoorshe
 • Identity relation: Xiriir asalmadoorshe
 • If and only if: Haddii iyo haddii qudha
 • Image: Humaag
 • Image of an element: Humaag walxeed
 • Imaginary: Khayaal
 • Imaginary axis: Dhidib khayaal
 • Imaginary numbers: Tirooyin khayaal
 • Imaginary part of a complex number: Jeex khayaal tiro murakab
 • Imaginary roots: Xididdo khayaal
 • Implementation: Hirgalin
 • Implication: Daminaad
 • Implies: Daminataa
 • Implicit function: Fansaar dahsoon
 • Improper function: Jajab ma qummane
 • Inch: Hiish
 • In-circle: Goobogudeed
 • Inclination, angle of: Xagal janjeer
 • Inclination of a line in a plane: Janjeerka xarriiq ku taal sallax
 • Inclination of a line in a space: Janjeerka xarriiq ku taal dululaati
 • Inclined plane: Sallax janjeera
 • Inclusion: Ku jirid
 • Inconsistent equations: Surmaseegto
 • Increasing function: Fansaar kordha
 • Increment: Koror
 • Indefinite (integral): Hubnayn (abyane)
 • Independent: Madaxbannaan
 • Independent events: Waqdhacyo madaxbannaan
 • Independent variables: Doorsoome madaxbannaan
 • Index: Muujiye
 • Indices: Muujiyeyaal
 • Inductive method: Habka dheegid
 • Inequality: Ismaleā€™eg
 • Inference: U cuskasho
 • Inference, statistical: U cuskasho tirokoobeed
 • Infinite: Makoobane
 • Infinite sequence: Susun makoobane
 • Infinite series: Darcerin makoobane
 • Infinite set: Urur makoobane
 • Infinity: Tirobeel
 • Infinity, point at: Bar tirobeel
 • Infinity, line at: Xarriiq tirobeel
 • Inflexion: Rogmad
 • Inflexion point: Bar rogaal
 • Inscribed: Dhex meeran
 • Instantaneous: Ilbidhiqsiyeed
 • Instruction: Amar
 • Integer: Abyoone
 • Integer, negative: Abyoone taban
 • Integer, positive: Abyoone togan
 • Integral calculus: Kaalkulas abyineed
 • Integral, definite: Abyineed huban
 • Integral indefinite: Abyineed aan hubnayn
 • Integration: Abyin
 • Integration by parts: Abyin jeexeed
 • Intercept: Tikraar
 • Interest: Ribo
 • Interest, rate of: Dhakhsiyaha ribo
 • Interior angle of polygon: Xagal gudeed geesoole
 • Interior angles, alternate: Xagal gudeedyo talantaalli ah
 • Interpolation: Dhexbeegid
 • Intersect: Isgoys
 • Intersection of two curves: Isgoyska laba xood
 • Intersection of two sets: Dhextaal laba urur
 • Interval: Gaalis
 • Interval, close: Gaalis xidhan
 • Interval, half-open: Gaalis badh-furan
 • Introduction: Hordhac
 • Inverse: Waydaar
 • Inverse element: Waydaarka kutirsane
 • Inverse of an implication: Waydaarka daminaad
 • Inverse logarithm: Weydaarka logardam
 • Inverse of matrix: Waydaarka taxane
 • Inverse of a number: Weydaar tiro
 • Inversely proportional: Saamigal waydaar
 • Investment: Maalgelin
 • Isomorphism: Aysoomarfiisam
 • Isosceles: Labaale
 • Isosceles trapezoid: Xoor labaale ah
 • Isosceles triangle: Saddex-xagal labaale ah

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *