Xisaab -K-

Erayada ka bilowda xarafka K ee Xisaabta

  • K:
  • Key: Fure
  • Keyword: Erayfure
  • Kilogram: Kiilogaraam
  • Kilometre: Kiiloomitir

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *