Xisaab -P-

Erayada ka bilowda xarafka P ee Xisaabta

 • Page: Bog
 • Pair: Lammaane
 • Pair ordered: Lammaane horsan
 • Parabola: Labosaab
 • Parabolic: Labosaableey
 • Paraboloid: Labasaab-eke
 • Paradox: Iska hor imaad
 • Parallel: Barbarro
 • Parallel lines: Xarriiqyo barbarro ah
 • Parallel planes: Sallaxyo barbarro ah
 • Parallelogram: Barbaroole
 • Parallel piped: Adke lix salxaale ah
 • Parallels of latitude: Barbarada loolalka
 • Parameter: Baarimitir
 • Parametric equations: Isle’egyo baaramitirs
 • Parenthesis: Qawsas/Bilo
 • Partition: Qurubayn/ Qaybin
 • Pattern: Ratibaad
 • Pentagon: Shangeesle
 • Percent: Boqolkiiba
 • Percentage: Boqollay
 • Perfect: Dhan/ Taam
 • Perfect cube: Saddex jibbaar dhan (taam ah)
 • Perfect square: Labajibbaar dhan (taam ah)
 • Perimeter: Meeris
 • Period of function: Kal fansaar
 • Period of interest: Kal ribo
 • Period of simple harmonic motion: Kal wahsasho
 • Periodic: Kalgal
 • Periodicity: Kalgalnimo
 • Permutation: Racayn
 • Perpendicular: Qotome
 • Perpendicular lines: Xarriiqyo qotoma
 • Perpendicular to a plane: Ku qotome sallax
 • Perpendicular planes: Sallaxyo qotoma
 • Plane: Sallax
 • Plane, complex: Sallax murakab ah
 • Plane curve: Kood sallax
 • Plane figure: Kood sallax
 • Plane geometry: Joometeri sallax
 • Plot: Dhig/ Sawir
 • Plot a point: Bar dhig/ Bar sawir
 • Plotting a curve: Sawir xood
 • Point: Bar
 • Point of contact: Bar taabasho
 • Point, decimal: Bar tobanle
 • Point of inflexion: Bar rogaal
 • Points, collinear: Baro isku toosan
 • Polar: Cidhifeed
 • Polar coordinates in the plane: Kulanno cidhifeed sallax
 • Polar coordinates in space: Kulanno cidhifeed dululaati
 • Polar equation: Isle’eg cidhifeed
 • Polar form of a complex number: Qaab cidhifeed tiro murakab ah
 • Polygon: Geesoole
 • Polygon, convex: Geesoole tuurre
 • Polygon, diagonal of a: Xaglagooye geesoole
 • Polygon, equiangular: Geesoole xaglo’ege
 • Polygon, equilateral: Geesoole dhinacyo le’ege
 • Polygon, frequency: Geesoole rakaad
 • Polygons, similar: Geesoolayaal isu’eg
 • Polyhedron: Salxaale
 • Polyhedron, concave: Salxaale golxaale
 • Polyhedron, convex: Salxaale tuurre
 • Polyhedron, regular: Salxaale hubsan
 • Polyhedron, simple: Salxaale fudud
 • Polynomial: Tibxaale
 • Polynomial, degree of a: Darajada tibxaale
 • Polynomial equation: Isle’eg tibxaale
 • Positive: Togan
 • Positive number: Tiro togan
 • Positive sign: Calaamad togan
 • Postulate: Dhardhaar
 • Postulate, the parallel: Dhardhaar la barbar ah
 • Power: Jibbaar
 • Power of a number: Jibbaar tiro
 • Precision: Dhag ah
 • Price: Sicir
 • Price, cost: Sicir iibsasho
 • Price, selling: Sicir gadid
 • Prime factor: Isir mutaxane
 • Prime number: Tiro mutaxan
 • Prime polynomial: Tibxaale mutaxan
 • Principal: Raasamaal
 • Principal diagonal: Xaglagooye muhiim
 • Principle: Xeer/ Mabda’
 • Prism: Birisam
 • Probability: Itimaal
 • Probability function: Fansaar itimaal
 • Probability theory: Aragti itimaal
 • Problem: Mas’alo
 • Problem solving method: Dariiqada xallilidda mas’alo
 • Procedure: Dariiqo
 • Produce of a line (to): Fidi xarriiq (illaa)
 • Product: Taran
 • Product, Cartesian: Taranka Kaartis
 • Product, cross: Taran talantaalli
 • Product, dot: Taran bar
 • Product, inner: Taran dhexe
 • Product of matrices: Taran taxaneyaal
 • Product, scalar: Taran foolwaa
 • Product, vector: Taran leeb
 • Program: Barnaamij
 • Progression: Susun
 • Progression, arithmetic: Susun arimaatig
 • Progression, geometric: Susus joomateri
 • Profit: Macaash
 • Projectile, path of: Marin gantaal
 • Projectiles: Gantaallo
 • Projection: Isqaad
 • Projective geometry: Joometeri isqaad
 • Proof: Caddayn
 • Proper fraction: Jajab qumman
 • Proportion: Saami
 • Proportion, extremes of: Darifyada saami
 • Proportion, means of: Saami xidhiidhsan
 • Proportional quantities: Xaddiyo saamigal ah
 • Proportional quantities, directly: Xaddiyo saamigal toos ah
 • Proportional quantities, inversely: Xaddiyo saamigal iswaydaar ah
 • Proposition: Hawraar
 • Protractor: Xaglo beege
 • Pure mathematics: Xisaab saafan
 • Pyramid: Ahraam
 • Pyramid, frustum of a: Gumbur dhimman
 • Pythagorean numbers: Tirooyinka Baysogras
 • Pythagorean theorem: Aragtiinka Baysogras

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *