Erayada ka bilowda xarafka N-

Noolekasmo / Caafimaad

N

 • Naked bud: Ruqur muduggan
 • Nasal cavity: Moqor saneed,hanqalaal
 • Natural selection: Xulasho dabiici
 • Nectar: Dhabaq
 • Nectary: Qanjidh dhabaq
 • Nephridium: Kellisaarey
 • Nephroid: Kalyood
 • Nephron: Kelliinta , Halbeegga kellida
 • Nerve: Dareenwade, Damaq
 • Nerve centre: Xarun dareenwade
 • Nerve cord: Xangull dareenwade
 • Nerve fibre: Miiq dareenwade
 • Nerve impulse: Gujo dareenwade
 • Nerve root: Xidid dareenwade
 • Nervous system: Habdhis dareenwade
 • Nerve tissue: Nud dareenwade
 • Net venation: Aroor shabaq
 • Neurology: Jirrodareenwad Barow
 • Neuron: Ungu dareenwade
 • Niche: Deegaan haboon
 • Nitrogen cycle: Meertada Hareeri
 • Node: Gumud
 • Nodule: Kurtin
 • Nomenclature: Magacbixin
 • Nostril: Dul
 • Notochord :Adhax
 • Nuclear division: Qaybsan bu’eed
 • Nuclear membrane: Xuub bu’eed
 • Nucleolus : Bu’yar
 • Nucleoprotein: Horriino bu’eed
 • Nucleus :Bu’
 • Nurse: Kalkaaliye
 • Nutrition: Nafaqo
 • Nutrient: Nafaqeeye
 • Nymph: Koronkoro.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *