Erayada ka bilowda xarafka P-

Noolekasmo / Caafimaad

P

Paleontology Baaletoloji*

 • Palisade parenchyma: Deyd nudxalleef
 • Plam Vennation : Calaacal aroor
 • Pancereas :Ganac, Gamac
 • Parallel venation: Aroor barabrole
 • Parlaysis: Faalij
 • Parasite: Dulin
 • Parasitology: Dulinkasmo
 • Parenchyma: Nudxalleef , Nudlibaax
 • Parietal: kood
 • Parotid glands Qanjidhada Dheg-agyaal
 • parturition: umulid
 • paste: baasjareyn *
 • Patella: gubuli
 • Patella groove: Xordan gubuli, kuraankur
 • Pathogenesis : cudurleelka
 • Pathology: Cudurkasmo
 • pectoral fin : Baalboyood garabeed
 • Pelvic girdle: Baalbiyood misigeed
 • Pelvis: misig
 • Penis: gus, caal
 • Pepsin: Coolriyiire
 • Peptone: Cooltoxle
 • Perennial: Gu’yaal jire
 • Perfect: Dhaliiltiran
 • Perianth: beriyaant
 • Pericardial cavity : Moqorka Kalwadne
 • Pericardium: Wadnaxuube
 • Pericarp: Gidaar ugxanside
 • Period: Kal
 • Periphyte: berifayt*
 • Peristalsis: dubaaxis
 • Permeable: habe
 • Permeability: habid
 • Perspiration: Dhidid
 • Petals: Laacayaal
 • Petiole: Samay caleen
 • Phagocyte: Ciijiye
 • Phagocytosis: Ciijin
 • Phalanges: Faro
 • Pharynx: Dalqo
 • Phenotype: Muuq sheeg
 • Phloem : Lixaa’
 • Photosynthesis: Ilays-oonleelka
 • Phototropism: Ifraac
 • Phylum: Oodafo
 • Physical: Duleed
 • Physiology: Xubnoolkasmo, shaqoxubneedkasmo
 • Photophagous: Cayayaan geedadaaqe
 • Pigment: Midabside
 • Pinna: Caroog
 • Pistil Ubo-ubax
 • Pith: Dhuux-geed
 • Pituitary glands: Qanjidhka bituwitary
 • Placenta: madheer
 • Plankton: Shuceeyb-sacaaf
 • Plants: Geedo
 • Plasma: qoosh ( qooshdhiig ama qoosh-unug IWM)
 • Plasma membrane: xuub qoosh-unug
 • Plasmodium : balaasmodiyum *
 • Plasmogamy : Balaasmoogami *
 • Plasmolysis: dhadid
 • Plastid: Sidayaal
 • Pleural cavity: Moqor sambabeed
 • Plumule: Xiddo keen
 • Poison: Sun
 • Poison glands: Qanjidh suneed
 • Polar body: Jidh goboreed
 • Polar capsule: Jaxaas gobooreed
 • Polarity : Goborayn
 • Pollen: Faxal
 • Pollen grain: Boodh faxal
 • Pollen sac: Kiish faxal
 • Pollen tube: Dhuun faxal
 • Pollination: Faxlid
 • Polymorphism: Qaab-badana
 • Polysaccharide Sonkor badane
 • Polystomstous: Afaaf badane
 • Population: Tirade dadka
 • Portal system: Habdhiska qaadista
 • Portal vain: Aroor qaada
 • Posterior: Qaarka dambe
 • Potato blight: Cudur baradho
 • Pouch: Moqor jeeb
 • Perdition: Ugaadhsi
 • Proglottid: Maraar goryaan
 • Propagation: fufid
 • Prophase: Waji tabaabulshe
 • Prostate gland: qanjidhka Horyaarqo
 • Protein : Horriino(Dibkabe-iino)
 • Proteinase: Horriinyiire
 • Protoplasm : Qoosh horraad
 • Protoxylem: Biyaqaade horaad
 • Pseudopodium: Addin beeneed
 • Ptyalin: Candhuufyiire
 • Pulmonary aorta: Garwadne Sanbabeed
 • Pulmonate: Sambabley
 • Pulb cavity: Moqor buruc
 • Pupa: buulay
 • Pupil: Wiil
 • Pure: saafi
 • Pure culture: Beerid saafi ah
 • Pus: Malax
 • Pyloric sphincter: Dhuudis Afwaardis
 • Pyramid: gunbur

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *