Erayada ka bilowda xarafka T-

Noolekasmo / Caafimaad

T

 • Tadpole: Lulumo 
 • Tail: Dabo 
 • Tail Fin: Baalbiyood  dabood 
 • Tapeworm: Gooryaan mulaax 
 • Taproot: Xidid udub
 • Taste: Dhadhan 
 • Taste bud : Ruqur dhadhan 
 • Tetrapode: Affar addinlay 
 • Taxonomy: Abla’ablayn 
 • Telophase: Waji gabagabo 
 • Tendon: Tahar
 • Tension: Giigsanaan 
 • Tentacle: Gacanno 
 • Terrestria:l Berriyeed 
 • Test cross : Iskutalaal hubis 
 • Testes: Xiniinyo 
 • Thallophyte: Geed sahlan 
 • Theory: Aragti 
 • Thermometer: Heerkulbeeg 
 • Therophyte: Xilli jire 
 • Thorax: Saablay 
 • Throat: Luqun 
 • Thrombin: Xinjirriino
 • Thrombocyte: Xinjiruuno
 • Thrombosis: Xinjirow 
 • Thyroid gland: Qanjidh Gashaarqo , tayrood
 • Tibia: Biixiweyn 
 • Tissue: Nud 
 • Tissue culture: Nud beerid 
 • Tubacco wosaic disease: Cudur buuri 
 • Tongue: Carab 
 • Tonsile: Xoqado, quman 
 • Tooth: Ilig 
 • Tortise: Diin 
 • Toxin: Mariid 
 • Tarce elemant:Curiye raad 
 • Trachea: Hunguri cad 
 • Tracheal gill: Waafiyo hunguricad 
 • Tracheal system: Habdhis hunguricad 
 • Tracheole: Farac hunguri cad 
 • Tract: Cunto mareen 
 • Transamination: Harlabbiilo gudbin 
 • Transformation: Isbedel 
 • Translocation: Daldallasho 
 • Transmigration: Sadabguur , saldanab guur
 • Transpiration: Uumisaarid 
 • Transplant: Abaqaal 
 • Transport: Huleel 
 • Transverse: Gudbane 
 • Trees: Dhir 
 • Trematode: Tirimatoodh 
 • Triceps: sadmadaxle (saddex madax leh) 
 • Trichin worm: Gooryaan taraykiina* 
 • Triploid: Seddaxan 
 • Tropism: Raacis 
 • Trunk: Jirid weya 
 • Trypsin: Ganacriino
 • Trypsinogen: Ganacriinoside
 • Tube:  Dhuun 
 • Tube cell: Unug dhuumeed 
 • Tube nucleys:  Bu’dhuumeed 
 • Tuber: Badhi 
 • Tuble: Dhuun yaro 
 • Turgor: Foocsan 
 • Turgor movement: Dhaqdhaqaaqa fooc 
 • Turgor pressure: Caadaadis fooc 
 • Twig: Tafaq 
 • Twin: Mataan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *