Walax-ogaalka-C-

Erayada ka bilowda xarafka C ee Walax-ogaalka (physics)

 • Cable: Waayir
 • Calculating Machine: Makiinadda Xisaabinta
 • Calibration: Sargoyn
 • Calorie (unit): Kaalori (halbeeg)
 • Calorific Value: Qiime Tamar-gudasho
 • Calorimeter: Kulbeeg
 • Camera: Kamara/d
 • Camera Tube: Dhuun Kamaro
 • Camouflage: Isqarin
 • Candela (unit): Kandeela (halbeeg)
 • Candle: Shamac
 • Candle Power: Awood Shamac
 • Capacitance: Madhxin
 • Capacitor: Madhxiye
 • Capacity: Qaad
 • Capillarity: Tintafid
 • Capture: Qabasho
 • Carbon Cycle: Meerto Kaarbon
 • Carnot Cycle: Meerto Kaarnot
 • Carnot Law: Xeerka Kaarnot
 • Carrier: Side
 • Carrier Wave: Hir Side
 • Cascade: Tax
 • Cassette: Kaaseet
 • Casting: Birqaabayn
 • Catalysis: Kalkaalid
 • Catalyst: Kalkaale
 • Catching Diode: Laba-qotinle qable
 • Cathode: Qotintabane
 • Cathode ray oscilloscope: Osiliskoob Fallaadh-qotin-tabane
 • Cathode Ray Tube (CRT): Dhuun Fallaadh-qotin-tabane (Dh. F. Q.)
 • Cathode Rays: Fallaadho Qotintabane
 • Cation: Ayoon-togan
 • Cavendish Experiment: Tijaabada Kafindhish
 • Cavitation: Xordin
 • Celestial Sphere: Kubad Cireed
 • Cell: Unug
 • Celsius Degree: Cabbirka Selsiyas
 • Centigrade: Sentigaraydh
 • Central Force: Xoog xudduneed
 • Centre: Xuddun
 • Centre of Gravity: Xuddun Cufisjiidad
 • Centre of Mass: Xuddun Cuf
 • Centrifugal Force: Xoog Xuddun
 • Centrifuge: Weedhaamin
 • Centrosymmetry: Xuddun Wanqar
 • CGS system: Habka CGS
 • Chain Reaction: Falgal Taxan
 • Channel: Marin
 • Characteristic Force: Xoog Astaameed
 • Charge: Saldanab
 • Charge Density: Cufnaan Saldanab
 • Charles Law: Xeerka Jaarlas
 • Chemical Constants: Madoorsoomayaal Kiimikaad
 • Chemical Energy: Tamar Kiimikaad
 • Chemical Equilibrium: Dheelitir Kiimikaad
 • Chemical Reaction: Falgal Kiimikaad
 • Chemical Reactivity: Falgalan Kiimikaad
 • Chemical Shift: Durug Kiimikaad
 • Chemical Change: Isbeddel Kiimikaad
 • Chip: Jab
 • Choke: Ceeje
 • Choke Coil: Duub Ceeje
 • Choke Coupling: Sidkid Ceeje
 • Chromatic Aberration: Haydh Midabeed
 • Circuit: Mareeg
 • Circuit Breaker: Mareeg-gooye
 • Classical Physics: Fiisikikada Qaraamiga
 • Clinical Thermometer: Kulqiyaasaha Shaybaadhka
 • Clockwise: Saacad-wareeg
 • Closed Circuit: Mareeg Xidhan
 • Closed Shell: Heertamar Buuxa
 • Cluster: Urur
 • Coaxial Line: Xadhig dhidib-wadaag
 • Code: Afgarad
 • Coefficient: Weheliye
 • Coefficient of Expansion: Weheliye Fidid
 • Coefficient of Friction: Weheliye Islis
 • Coherence: Isla-haysi
 • Coherent: Isla-haysta
 • Cohesion: Bahisjiidad
 • Cohesive Energy: Tamar Bah-isjiidad
 • Cohesive Force: Xoog Bahisjiidad
 • Coincidence: Kulandhac
 • Coincidence Circuit: Mareeg Kulandhac
 • Collector: Ururiye
 • Collecting Power: Awood Urursi
 • Collision: Is-hirdi
 • Collision Density: Cufnaan Is-hirdi
 • Collision of the First Kind: Is-hirdiga Nooca Koowaad
 • Collision of the Second Kind: Is-hirdiga Nooca Labaad
 • Collision Probability: Itimaal Is-hirdi
 • Collision Theory: Aragti Is-hirdi
 • Colloidal Emulsion: Furuuruc Kolaydhaleed
 • Colorimeter: Midab-beege
 • Colour: Midab
 • Colour Analyser: Midab-saafe
 • Colour Content: Midab lahaan
 • Colour Contrast: Midab kala-duwid
 • Colour Filter: Midab kala-reebe
 • Colour Index: Muujiye Midab
 • Colour Triangle: Saddex-xagal Midab
 • Colour Vision: Midab-arkid
 • Column of Air: Joogtax Hawo
 • Combination Tones: Laxanno wadajir
 • Combustion: Gubasho
 • Combustion Engine: Injiin Gubasho
 • Comet: Seef-cireed
 • Communication: Isgaadhsiin
 • Communication Satellite: Dayaxgacmeed Isgaadhsiineed
 • Commutator: Xidhiidhiye
 • Compact: Tisan
 • Compass: Jiheeye/Goobeeye
 • Compensator: Magdhabe
 • Complementary Colours: Midabyo Isbuuxsha
 • Compound Lens: Bikaac Laalaab
 • Compound Pendulum: Siirimiiri Laablaaban
 • Compound Microscope: Makros
 • Compressibility: Diismid
 • Compression: Diismo
 • Compressional Waves: Hirar Diismo
 • Compressor: Diise
 • Compton Effect: Raadka Kamton
 • Computer: Kambiyuutar
 • Concave: Golxo
 • Concave Lens: Bikaaco golxo
 • Concave Mirror: Muraayad golxo
 • Concentration: Ribnaan
 • Condensation: Uumihoorow
 • Condenser: Uumihoorshe
 • Conductance: Gudbin
 • Conduction Band: Liid Gudbineed
 • Conduction Current: Qulqul gudbineed
 • Conduction Electrons: Elektaroonno gudbineed
 • Conduction of Heat: Kulgudbin
 • Conductivity: Gudbitaan
 • Conductivity, Electrical: Gudbitaan danab
 • Conductivity, Thermal: Gudbitaan kul
 • Conductor: Gudbiye
 • Configuration: Ratibaad
 • Configuration of Electrons: Ratibaad Electroonno
 • Conjugate: Xisti
 • Conjugate Foci: Bara-kulmis Xisti
 • Conjugate Points: Baro Xisti
 • Conservation: Waarid
 • Conservation Laws: Xeerar Waarid
 • Conservation of Angular Momentum: Waarid Daafad xagleed
 • Conservation of Charge: Waarid Saldanabeed
 • Conservation of Energy: Waarid Tamareed
 • Conservation of Linear Momentum: Waarid Daafad xarriiqeed
 • Conservation of Mass: Waarid Cuf
 • Conservative Field: Badad Waarsan
 • Consonance of Music: Habsan-u-dhaca Miyuusikada
 • Couple: Sidkan
 • Coupled Circuits: Mareego Sidkan
 • Coupling: Sidkayn
 • Covalent Bond: Dabar-wadaag
 • Corrosion: Leefid
 • Creep: Gurguur
 • Critical: Qirinqiir
 • Critical Angle: Xagal Qirinqiir
 • Critical Density: Cufnaan Qirinqiir
 • Critical Point: Bar Qirinqiir
 • Critical Temperature: Heerkul Qirinqiir
 • Crookes Dark Space: Dululaaqiga-mugdiga ee Kuruuk
 • Cross-section: Jeeb-gudub
 • Cross-talk: Doc-ka-hadal
 • Crystal: Wiriq
 • Crystal diode: Laba-qotinle Wiriqeed
 • Crystal Structure: Dhis wiriq
 • Crystal symmetry: Wanqar wiriq
 • Cube: Saddexjibbaarane
 • Curie Law: Xeerka Kuuri
 • Curie Point: Barta Kuuri
 • Current: Qulqul
 • Current Density: Cufnaan qulqul
 • Current Transformer: Dooriye qulqul
 • Curvature: Xoodsanaan
 • Cut-off frequency: Rakaad goynta
 • Cycle: Meerto/wareeg
 • Cylinder: Dhululubo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *