Walax-ogaalka -D-

Erayada ka bilowda xarafka E ee Walax-ogaalka (physics)

 • Earth: Dhul
 • Earth Core: Dhuux Dhul
 • Earth crust: Jidhif Dhul
 • Earthening: Dhullayn
 • Earthquake: Dhulgariir
 • Earth rotation: Wareeg Dhul
 • Earth spin: Winiin Dhul
 • Echo: Deyaan/Dayaan
 • Eclipse: Madoobaad
 • Eclipse, lunar: Dayax-madoobaad
 • Eclipse, solar: Qorrax-madoobaad
 • Eddy Current: Qulqulka Eddi
 • Elasticity: Loodsanaan
 • Elastic Limit: Xadka loodsanka
 • Elastic waves: Hirarka loodsanka
 • Electric charge: Saldanab
 • Electric current: Qulqul danab
 • Electric Discharge: Danabtir danabeed
 • Electric circuit: Mareeg danabeed
 • Electric load: Rar danabeed
 • Electric network: Shabaqxidh danabeed
 • Electric noise: Buuq danabeed
 • Electric potential: Kayd danabeed
 • Electric Power: Awood danabeed
 • Electric Field Strength: Quwad badad danabeed
 • Electric flux: Burqad danabeed
 • Electric flux density: Cufnaan burqad danab
 • Electric induction: Saaqid danab
 • Electric intensity: Itaal Danab
 • Electricity: Danab
 • Electric moment: Maroojin danab
 • Electric Motor: Matoor danab
 • Electric Generator: Dhaliye danab
 • Electrochemical cell: Unug Danab-kiimikaad
 • Electrochemical equivalent: Udhigan danab-kiimikaad
 • Electrochemical series: Taxa danab-kiimikaad
 • Electrodes: Qotinno
 • Electrolysis: Danab-soocid
 • Electrolyte: Gudbiye-milme
 • Electromagnet: Birlab-danab
 • Electromagnetic field: Badad birlabdanabeed
 • Electromagnetic radiation: Kaah birlabdanabeed
 • Electromagnetic spectrum: Jeegaan birlabdanab
 • Electromagnetism: Birlabdanabnimo
 • Electrometer: Danab-beege
 • Electromotive force (EMF): Xoog Danabwade (XDW)
 • Electron: Elektaroon
 • Electron affinity: Xiise Elektaroon
 • Electron beam: Dhudo elektaroon
 • Electron cloud: Daruur elektaroon
 • Electron configuration: Ratibaad elektaroon
 • Electron current: Qulqul elektaroon
 • Electron density: Cufnaan Elektaroon
 • Electron diffraction: Gadaalbaah elektaroon
 • Electronegative: Elektaroontabane
 • Electron energy bands: Liidad tamar elektaroon
 • Electron Energy level: Heer tamar elektaroon
 • Electron gas: Neef-elektaroon
 • Electron gun: Bunduq elektaroon
 • Electron mass: Cuf elektaroon
 • Electron Microscope: Maykaroskoob Elektaroon
 • Electron radius: Gacan elektaroon
 • Electron Rest mass: Cufneg elektaroon
 • Electron shell: Heer tamar elektaroon
 • Electron spin: Winiin elektaroon
 • Electron transfer: Guurid elektaroon
 • Electron valency: Kaaftoon elektaroon
 • Electron Volt: Elektaroon foolt
 • Electron Wavelength: Hirbaac elektaroon
 • Electrostatic: Danabneg
 • Elementary particle: Saxar-saleed
 • Element: Curiye
 • Emanation: Bukaac
 • Emergent ray: Fallaadh baxdo
 • Emittance: Bixitaan
 • Emission: Bixin
 • Emulsion: Furuuruc
 • Emitter: Bixiye
 • Energy: Tamar
 • Energy bands: Liidad tamar
 • Energy, internal: Tamar gudeed
 • Energy, kinetic: Tamar socod
 • Energy, potential: Tamar kayd
 • Engine: Injiin
 • Entropy: Intaroobi
 • Equation of state: Weji isleegeed
 • Equilibrium: Dheelitiran
 • Erg: Eerg
 • Error: Gef
 • Error, random: Gef huban
 • Error, standard: Gef beegallan
 • Error, systematic: Gef habaysan
 • Escape velocity: Kaynaan
 • Ether: Etar
 • Euclidean Geometry: Joomateri yuklidhiin
 • Euclidean space: Dululaatiya yuklidhiin
 • Evaporation: Uumiyow
 • Exchange: Isweydaarsi
 • Excitation: Didin
 • Excitation energy: Tamar didineed
 • Excitation potential: Kayd didineed
 • Excited state: Weji didineed
 • Exit: Marrin
 • Exothermic: Kulbixiye
 • Expanding universe: Koonka fidaya
 • Expansion: Fidid
 • Exponential function: Fansaar jibbaaran
 • Exposure: Bandhigid
 • Explosion: Qarax
 • Extension: Ladh
 • Extinction: Dabargo’
 • Eyepiece: Gobol-ileed

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *