Walax-ogaalka -F-

Erayada ka bilowda xarafka F ee Walax-ogaalka (physics)

 • Fabry-Barot Method: Habka Faabri-Baarot
 • Factor: Qodob
 • Fahrenheit: Faaranhayt
 • Failure: Hallow
 • Fall: Dhac
 • Fall-out: Soo dhac
 • Farad (unit): Faradh (halbeeg)
 • Faraday Dark Space: Dululaati-madowga Faaradhey
 • Faraday Constant: Madoorsoomaha Faaradhey
 • Faraday, law of induction: Xeerka Saaqidda Faaradhey
 • Faraday, law of electrolysis: Xeerka Danab-soocidda Faaradhey
 • Fermat Principle: Xeerka Feermat
 • Far point: Bar fog
 • Feedback: Dib-u-quudsi
 • Fatigue: Gabid
 • Ferromagnetism: Feerobirlabnimo
 • Field: Badad
 • Field of vision: Badad Muuqaal
 • Field strength: Quwad badad (itaal)
 • Field theory: Aragti badad
 • Filament: Dubaalad
 • Film: Filin
 • Filter: Kala-reebe/miire
 • Filter, color: Kala-reebe midab
 • Filter, wave: Kala-reebe hir
 • Filtration: Miirid
 • Fission: Dhanbalan
 • Fission products: Taran dhanbalan
 • Fissional: Dhanbalma
 • Fixed points: Baro maguur
 • Fizeau experiment: Tijaabada Fisuu
 • Flame: Olol
 • Flare: Holac
 • Flashlamp: Guluub walacle
 • Fog: Dhedo
 • Foot (unit): Fuudh (halbeeg)
 • Foot Candle (unit): Fuut Kaandhal (halbeeg)
 • Force: Xoog
 • Force, centrifugal: Lid xoog xuduneed
 • Forced vibration: Gariir qaaban
 • Force, inertial: Xoog wahsiyeed
 • Fountain: Buq
 • Fracture: Dillaac
 • Fraunhofer diffraction: Gadaalbaah Faranhuufar
 • Freezing: Berefayn
 • Freezing mixture: Iskujir berefayn
 • Freezing point: Barta Berefowga
 • Frequency: Rakaad
 • Frequency distribution: Rakaad baahsanaan
 • Frequency, natural: Rakaad dabiici ah
 • Fresnel Biprism: Birsan-labaalaha Faresnal
 • Friction: Islis
 • Friction, coefficient: Weheliye Islis
 • Front: Wajahad
 • Fuel Cell: Unug Shidaal
 • Full: Buuxa/Idil
 • Full moon: Dayax buuxa
 • Full radiation: Kaah idil
 • Function: Fansaar
 • Fundamental physical constants: Madoorsoomayaasha fiisikaad ee salka ah
 • Furnace: Foorno/Moofo
 • Fuse: Badbaadiye/xidhiidhiye/Isku-ladhe
 • Fusion (Of Ice): Dhalaashan (Berefka)
 • Fusion (Nuclear): Iskudheg (Bu’eed)
 • Flip-flop circuit: Mareeg bigdam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *