Walax-ogaalka -G-

Erayada ka bilowda xarafka G ee Walax-ogaalka (physics)

 • Gain: Macaash
 • Galaxy: Galagsi
 • Galvatic cell: Unugga Galgani
 • Galvanometer: Galfanoometer
 • Gamma rays: Fallaadhaha Gaama
 • Gas: Neef
 • Gas constants: Madoorsoomayaasha neefta
 • Gas turbine: Marwaxad neefeed
 • Gate: Kadin/Afaaf
 • Gay-Lussac’s law: Xeerka Gay-lusaak
 • General: Guud
 • Generator: Dhaliye
 • Geocentric: Dhulxuduneed
 • Geomagnetic axis: Dhidib birlab dhuleed
 • Geomagnetic field: Badad birlab dhuleed
 • Geomagnetic poles: Cidhifyo birlab dhuleed
 • Geometrical optics: Cilmiga Obtik-goomatariyeed
 • Geophysics: Jiyofiisiko
 • Giant Star: Xiddig weyn
 • Glass: Quraarad
 • Gradient: Tiiro
 • Graph: Garaaf
 • Granules: Quruurux
 • Gravity: Cufisjiidad
 • Gravitational acceleration: Karaar cufisjiidad
 • Gravitational constant: Madoorsoome Cufisjiidad
 • Gravitational field: Badad cufisjiidad
 • Gravitational potential: Kayd cufisjiidad
 • Gravitational, Newton’s law of: Xeerka Niyuutan ee cufisjiidadka
 • Grid: Shabaq/Shebeg
 • Grid Bias: Xaglin Shabaq
 • Ground State: Heer dhul
 • Group velocity: Kaynaan koox
 • Gyroscope: Jirooskoob
 • Ground wave: Hir-dhuleed

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *