Walax-ogaalka -U,V iyo W-

Erayada ka bilowda xarafka U, V and W ee Walax-ogaalka (physics)

 • Ultrasonic wave: Hirka Altarasoonik
 • Ultraviolet radiation: Kaaha Altarafaylat
 • Umbra: Bu’lida
 • Unbalanced: Dheelisan
 • Uncertainty principle: Xeerka Hubidda
 • Uniformity: Ismadoorshe
 • Unit Cell: Unug
 • Units: Halbeegyo
 • Universal: Caan
 • Vacuum: Madhan
 • Vacuum Flask: Darmuus madhan
 • Vacuum pump: Bambo madhan
 • Valency: Kaaftoomid
 • Value: Qiime
 • Van Allen belts: Liidadka Faan Alan
 • Van Der Waals forces: Xoogagga Faan Dar Waal
 • Van De Graaff generator: Dhaliye Faan Di Garaaf
 • Vapour: Uumi
 • Vapour density: Cufnaan uumi
 • Vapour pressure: Cadaadis uumi
 • Vector: Leeb
 • Vector field: Badad-leeb
 • Vector potential: Kaydfaraq leeb
 • Vector product: Taran leeb
 • Velocity: Kaynaan
 • Vernier Scale: Mastaradda Feerniyeer
 • Vertical: Sarajoog
 • Vibration: Gariir
 • Vibrational energy: Tamar-gariir
 • Virtual image: Hummaag beeneed
 • Viscosity: Isjiidasho/is-haysasho
 • Viscosity, coefficient of: Weheliyaha isjiidashada
 • Visibility: Muuq
 • Vision: Arag
 • Volt: Foolt
 • Voltage: Kaydfaraq
 • Volta pile: Joogtaxa foolta
 • Voltaic cell: Unugga Foolta
 • Voltmeter: Fooltbeeg
 • Volume: Mug
 • Volcano: Foolkaano
 • Valve: Haniye/Hani
 • Watch: Goorsheeg/Saacad
 • Watch, stop: Dhaqaaq-joogsato
 • Water equivalent: U-dhigan biyood
 • Water of crystallization: Wiriqeed
 • Watt: Waat (halbeeg)
 • Wave: Hir
 • Wave analysis: Hir-tuse
 • Wave energy: Tamar-hireed
 • Wave equation: Isle’eg-hireed
 • Wave filter: Hir-miire
 • Wave form: Qaab hireed
 • Wave front: Horhireed
 • Wave function: Fansaar hireed
 • Waveguide: Tuunbo-hireed
 • Wave intensity: Itaal hireed
 • Weak interaction: Hirdi fudud
 • Weather: Hawo/Cimilo-gooreed
 • Weather forecasting: Saadaal hawo/Faal hawo
 • Weather map: Jaantus hawo/khariirad hawo
 • Weight: Culays
 • Welding: Laxaamad
 • Wheatstone bridge: Shaxda Wiristoon
 • Wind: Dabayl
 • Wing: Baal/baad
 • Work: Hawl
 • Work function: Fansaar hawleed
 • World: Adduunyo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *