Walax-ogaalka -X,Y iyo Z-

Erayada ka bilowda xarafka X, Y and Z ee Walax-ogaalka (physics)

 • X-rays: Fallaadhaha X
 • X-rays astronomy: Fallaadhaha X ee Xiddigaha
 • X-rays diffraction: Gadaal-baaha fallaadhaha X
 • X-rays filter: Miiraha Fallaadhaha X
 • X-rays microscope: Fallaadh-X-tuse
 • X-rays analysis: Saafidda Fallaadhaha X
 • X-ray, hard & soft: Fallaadha X, deereeye & gaabiye
 • X-ray spectrum: Jeegaanta Fallaadha X
 • X-ray tube: Tuunbada Fallaadha X
 • Yard: Waar
 • Year: Sannad, Gu’
 • Yieldpoint: Bar maxsuul
 • Young’s modulus: Labidda Yuung
 • Zero: Eber
 • Zenith: Beegnaanta barta “0”
 • Zero point energy: Kulmis tamar-walhadeed
 • Zero potential: Kaydfaraq Eber
 • Zone: Goob

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *