Erayada ka bilowda xarafka F-

Noolekasmo / Caafimaad

F

 • Facial nerve: Dareenside Waji
 • Faeces: Saxaro
 • Fallopian tube: dhuun maxal
 • False rib : Feedh calaan
 • Family: Bah
 • Fat: Dufan
 • Fat body : Jidh dufaneed
 • Fat cells Unugyo dufaneed
 • Fatty acid : Dufanaasho
 • Feather: Baal
 • Fermentation: Khamiirid
 • Fern: Feen
 • Fertile soil: Carro san
 • Fertility: Bacrinimo
 • Fertilization :Bacrimin
 • Fertilization membrane : Xuub bacrimin
 • Fertilizer: Bacrimiye
 • Fibre: Miiq
 • Fibril: Miiqyaro
 • Fibrin: Miiqtin
 • Fibrinogen : Miiqtinside
 • Fibrous: Miiqan
 • Fibrous root : Xidid miiqan
 • Fibula: Biixiyar
 • Filament: Dunan
 • Fin: Baalbiyood
 • Fin rays: falaadho baalbiyood
 • Fish: Kalluun
 • Fission : Dhamballan
 • Flagellate : Jeedallay
 • Flagellum: Jeedal
 • Flame cells :Unugyo gas leh
 • Flat worms : Gooryaan suun
 • Flea: Takfi,boodo
 • Floral diagram: Jaantus ubaxeed
 • Floral formula : Jid ubaxeed
 • Floral tube: Dhuun ubax
 • Flower: Ubax
 • Flower bisexual : Ubax labeed
 • Flower imperfect :Ubax dhantaalan
 • Flower pistilate: Ubax dhidig
 • Flower staminate: Ubax lab
 • Flower unisexual: Ubax hal jinsile
 • Flowering plants: Ubaxlay
 • Fluid: Hoor
 • Fluke: Faraqle
 • Foetus : Ilmo calooleed
 • Foetus membrane: Xuub ilmood
 • Follicle: Goon
 • Food chain : Silsilad cunteed
 • Food pyramid : Gunbur cunto
 • Food vacuole: Dalool cunteed
 • Food web : Shalash
 • Foot: Cag
 • Fore arm: Dhudhun ,gacan horeed
 • Forebrain: Maskax horeed
 • Fossile: Foosil
 • Fraternal twins: Mataano kala duwan
 • Fragmentation : Qurbin
 • Fructose : Miroceen
 • Fruits: Midho
 • Function: Shaqo
 • Fungi : Like / likaha
 • Fungicide: Likedile
 • Funicle: samay ugxanside
 • Fur: Dhogor

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *