Erayada ka bilowda xarafka E-

Noolekasmo / Caafimaad

E

 • Ear: dheg
 • Ear Drum: Durbaan dhegeed
 • Ear ossicle: Laf dhegeed
 • Ecdysis: Xuubdhacsi, qubridasho
 • Echinodermata:
 • Ecological Factor: Samaynta Deegaankasmo
 • Ecology:Deegaankasmo
 • Eco species : Sinji deegaan
 • Ecosystem: Habdhis deegaan
 • Ecotype: Deegan deegaankasmo
 • Ectoderm: jiifduleed
 • Ectoparasite: dulinduleed
 • Ectoplasm: qooshduleed
 • Effector neuron: dareenwade fule Unugdareenwade dhaqaaq
 • Effector branchial arteries: Halbowlayaasha ka fula
 • Effector fibers: Miiq fula
 • Effector loob: Qool fula
 • Egestion: Saxarood
 • Egg: Ugxan
 • Egg membrane: Xuub Ugxaneed
 • Elastic cartilage: Carjow loodsanta
 • Elephantiasis: Lug maroodi
 • Embryo: Uurjiif
 • Embryogenesis: Koritaan uurjiif
 • Embryology: Uurjiifkasmo
 • Embryo sac: Kiish uurjiif
 • Embryonic membrane: Uurjiifxuube
 • Embryonic Period : Sid
 • Embryo phyte: Uurjiiflay
 • Enamel: Dheeh
 • Encysted: Dahaadhan
 • Endemic: Dulid goobeed
 • Endocardium: Gudowadneed
 • Endocarp: Gudomidheed
 • Endocrine gland: Qanjidh marinla’
 • Endocrine system: Habdhis Qanjirmarinla’
 • Endodermal cells: Unugyo dubgudeed
 • Endometrium: Xuub Maxal/Min
 • Endoparasite: Dulin gudeed
 • Endoplasm: qooshgudeed
 • Endoplasmic reticulum: Iliil qooshgudeed
 • Endoskeleton: Qalfoof gudeed
 • Endosperm: Xawo gudeed
 • Endotoxin: Mariid gudeed
 • Energy: Tamar
 • Entomology: Cayayaankasmo
 • Entomophilous: Cayayaan faxal
 • Endophyte: Dhilowyahan
 • Enucleate: Bu’ la’aan
 • Enuleate: Bu’ tirid
 • Environment: Deegaan
 • Enzyme: Yiire
 • Epicardium: Shaqwane
 • Epicotyl: Shaqbeer
 • Epidermis: Shaqmaqaar / Dubmaqaar/ Dubsare
 • Epididymis: shaqxiniin
 • Epigeal: Korkubax
 • Epiglottis: Cidhib
 • Epiphyte: Saar
 • Epithelium: Cinjirsare
 • Errector muscle: Muruq taage
 • Erosin: Nabaadguur
 • Erythrocytes: Udhicasyada (unugyada dhiiga cascas)
 • Erythropoiesis: Udhicas samayn-ta
 • Esophagus: Hunguri madoobe/ jidiin
 • Estivation:Suuris xigaa
 • Etiolation: Naddarid
 • Euglena:
 • Euglena behavior : Asow…
 • Euglena form and habitat: qaabka iyo sabada…
 • Evagination: Muf
 • Exchange: Iswaydaarsi
 • Excretion: Qashinsaar
 • Excretory Organ: Xubin qashinsaar
 • Excurrent growth: Mudh bax
 • Exhale: Neefsaar
 • Exocarp: Diir midhood
 • Exocrine Gland: Qanjidh marinle
 • Exodermis : Dub duleed
 • Exoskeleton: Qalfoof duleed
 • Expansion: Bokhokh, Fidis
 • Explantation: Beerid nudeed
 • Extension: Tirrijis
 • Extensor: Tirriijiye
 • External Auditory meatus: Dalool duleed maqal
 • Extracellular : Duleed unug
 • Extracellular Digestion: Dhiifshiid Duleed unug
 • Extra-embryonic: Uurjiid Duleed
 • Eye: il
 • Eyeball: kubbadda isha
 • Eyelids: Xirribo
 • Eyemuscles: Muruqyo ileed

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *