Erayada ka bilowda xarafka G-

Noolekasmo / Caafimaad

G

 • Galactose: Maskaxceen
 • Gall-bladder :Xanjareeri
 • Gametangium :Gamitanjiyam
 • Gamete: Jinsuuno / Unug Jinsi
 • Gametic nuclei: Bu’yaal Jinsi
 • Gametogenesis :Jinsileel / Jinsisamayn
 • Gametophyte: Waji Jinsiyeed
 • Gamatophyte generation: Fac Waji-jinsiyeed
 • Ganglion : Guntimeeq /Guntin dareen
 • Gel : Xab
 • Gene: Hiddoside
 • Genetalia: Waaxo tarmeed
 • Genetics: Hiddokasmo
 • Genotype: Hiddojaad/ Jaadka Hiddaha
 • Genus: Duul
 • Geological time : Da’da dhulka
 • Geotropism: Dhusin raac
 • Germ cells :Unugyo jinsi
 • Germinatio: Biqlin
 • Germ layer: Lakab jinsi
 • Germ tube: dhuun jinsi
 • Gastation: Uur
 • Gills: Waafyo
 • Gills fungi: Fangi waafyood
 • Glaward : Midxin
 • Glands: Qanjir
 • Glomerulus: Kubadyaro Kelli
 • Glucose: Dheenco
 • Glycerol: Gilisarool
 • Glycogen : Dheencokeydshe
 • Glycogenesis: Dheencokaydleel
 • Gonad: Taranaarqo / Qanjir taraneed ,
 • Graft: Tallaal jamid
 • Graffian follicle : Goonka Garaafiyan
 • Granulocytes: Madhiflay
 • Grass: Caws
 • Green glands : Qanjirro cagaaran
 • Growth: Korriin
 • Guard cell : Unug ilaaliye
 • Gullet: Hunguri,jidiin
 • Gut: Calool yaro
 • Gymosperm: Ubax la’

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *