Erayada ka bilowda xarafka C-

Noolekasmo / Caafimaad

C

 • Cactus: Tiin
 • Calcifuge: Jaan kuma bax
 • Callus: Gaatir
 • Calorie: Tamarbeeg / Tarbeeg
 • Calyx: Malaacayaal
 • Cambium: Rogob
 • Canal system: Habdhis Kelli
 • Canine: Mici
 • Canning: Qasacayn
 • Capillaries: Tintaafyo
 • Capsule: Jaxaas
 • Carapace: Qolof
 • Carbohydrate(Glyco-): Dhuxlobiyood
 • Carbon cycle: Meerto Dhuxlo
 • Cardiac: wadneed
 • Cardiac Muscle: Murqo wadneed
 • Cardinal Veins: Aroorayaal wadneed
 • Carotid Arch: Qaanso qooreed
 • Carotid artery: Halbowle buufiye
 • Carpals: Cumaacumo
 • Carpel: Ubo-ubax
 • Carpus: Gobol cumaacun
 • Carotene:
 • Cartilage: Carjow
 • Cartilage bone: Laf Carjaweed
 • Catalase: Burburiye /Burburyiire
 • Caterpillar: Dirindiir
 • Caudal: dabood(dabo xigid)
 • Cauline: Jirid kabax
 • Cell: Unug
 • Cell body: Jir unug
 • Cell cycle: Meerto unug
 • Cell division: Qaybis Unug
 • Cell membrane: Xuub Unug
 • Cell migration: Guuris unug
 • Cell sap: Fuuq unug
 • Cell Structure: Dhisme Unug
 • Cell theory: Aragti unug
 • Cell tissue: Nudo unug
 • Cell wall : Gidaar unug
 • Cellular organelles: Xubnoyarooyin Unugeed
 • Cellular transformation: Doorin unugeed
 • Centrasome: Xudunoogo
 • Cenozoic:
 • Cephalization: Madaxayn
 • Cephalichordate: Madax araxley
 • Cephalothorax: Madax saablay
 • Cerebellum: Maskax yaro
 • Cerebral cortex: Lakab-bayga Maskaxhoraad
 • Cervical groove: Xordan luqumeed
 • Cervix: luqumeed
 • Cheese: Faar
 • Chemo-receptors: Qaabile kiimikaad
 • Chemo-synthesis: Tarkiib kiimikaad
 • Chlorophyll: Cagaariye
 • Chloroplast : Cagaarside
 • Chondrichthyes: Kalluun carjaweed
 • Chordate: Adhaxlay
 • Chorion: Qolof Ugxan
 • Chromatids: Jeexyo midaboogo
 • Chromatin Tissue: Nud walxomidaboole
 • Chromatophore: Midabside
 • Chromoplast: Cagaarlaawe
 • Chromosome: Jir midaboole
 • Chyme: Qamarshiid (shiidanta)
 • Cilia:Gan
 • Ciliary body: jir ganle
 • Ciliary feeders: Gan kuquute
 • Ciliary muscles: Murqo ganeed
 • Ciliary structure: Dhis Ganeed
 • Ciliata: Ganley
 • Ciliated Cells: Unugyo Ganley
 • Circular canals: Kalliyo wareegsan
 • Circulatory system:Habdhis Dhiigwareeg
 • Citric acid cycle: Meertada dhaniin sitrik
 • Class: Dir
 • Classification : kala soocid
 • Claspers: Qabsatooyin
 • Clavicle: Kalxan
 • Cleavage: qarqarar
 • Climax: madhaafaan
 • Clitoris: Kintir
 • Clot: Xinjir
 • Coccidiosis:
 • Coccus: Meeraaxo
 • Cocoon: Buul
 • Coelom: Qaaxo
 • Coelomix: Qaaxley
 • Coelomix Cavity: Moqor Qaaxeed
 • Coiled filament: Dunan Duuban
 • Cold-blooded: Dhiig-gaboobayaal
 • Coleoptile: Daba xiddikeen
 • Collenchyma: Nudqareed
 • Colloid: xabagle
 • Colloidal system: Habdhis Xabagle
 • Colon: xiidan
 • Colony: xoon
 • Colony forming Unit: Halbeeg xoon sameeye
 • Colour Vission: Midab Arag
 • Commensalism: wadanoolaansho
 • Common: Guud
 • Community: Beel
 • Companion: Wehel
 • Companion Cells: Unugyo weheleed
 • Comparative physiology: Hawlabiinaaro isgarabdhigan
 • Compensation Point: Heer Magdhow
 • Compatition: Tartan
 • Complete metamorphosis: Dubrogasho dhan
 • Complex cells: Unugyo Iskudhafan
 • Composites: Iskudhisan
 • Compound leaf: Celeen iskudhisan
 • Compression: Diisnaan
 • Conceptacle: Sati
 • Condensor: Xarfiye
 • Conditional reflex: Soonoqod Xaaladeed
 • Cones: Toobinno
 • Conjuctive: Jillad, xuub xabeed
 • Conjugation: Doolaalis
 • Connective: Iskuxirayaal
 • Connective Tissue: Nudo iskuxirayaal
 • Consumer: Dheefsade
 • Contagious: Taabasho kugudbe
 • Contraception: Dhalmo Xadidid
 • Contractile Vacoule: Dalool urur
 • Control of cell division: Caynaaninta qaybsanka Unugga
 • Convoluted Tubule: Dhuunyaro laablaaban
 • Copulation: Saarasho
 • Coral: Shacaabi
 • Cork: Fur qori
 • Corn: Gallay
 • Cornea: Ilxaydh / Geesleycaad
 • Corolla:Laacayaal
 • Corpuscle: kiriir / jir
 • Corpus luteum: Cad woob ah
 • Cortex: Diir hoosaad
 • Cotyledon: Beer
 • Craniate: Basalay
 • Cranium: Baso
 • Crop: Dalag, Oli
 • Crop rotation: Dalag geddis
 • Crossbreed: Taran geddis
 • Cross Fertilization: Bacrin Talow
 • Crossing over: Isutalow
 • Cross pollination: Faxlid tallow, Tallaabin
 • Cryptophyte: Geed badhyaale
 • Culture: Beerid
 • Cuticle: Toxob
 • Cytology: Unugkasmo
 • Cytolysis: Unugburbin / Unuglayn
 • Cytoplasm: Qoosh-unug
 • Cytidine: Unuggunco
 • Cytosine: Unuggun
 • Cytosol: Uurqoosh

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *