Erayada ka bilowda xarafka H-

Noolekasmo / Caafimaad

H

 • Habit: caado
 • Habitat: sabo
 • Hemocyonin : hiimosayniin
 • Hemoglobin: Casiigkubadriino
 • Haemophilia : Dhiigbax xubbow
 • Hair: Timo,tin
 • Hair cell: Unug timeed
 • Hair follicle : Guun timed
 • Hair papilla: Tiiryar timeed
 • Hair shaft: ul timeed
 • Halophyte: geed cusbood
 • Haploid number : tiro dhiman
 • Hard wood: qori adag
 • harversian canal : kalliyada haarveeris
 • Hay fever : sanboor
 • Hearing: maqal
 • Hemichordata: badhaxleey
 • Hemolysis : baaba’id Udhicad
 • Hemorrhage: dhiig bax
 • Hepatic: beereed
 • Hepatic artery : halbawle beereed
 • Hepatic portal system: habdhiska dhiig siinta beerka
 • Herbaceous plant: dhir hooseed
 • Herbalist: geedogooye
 • Herbicide: dhir hooseed tire
 • Herbivorous: daaq cune, daaqe
 • Heredity: hiddo
 • Hermaphrodite :labeeb
 • Herpetology: heerbitooloji
 • Heterdont: ilko kala kaan
 • Heterogamete: hitrogamet
 • Heterogeneous: kala duwan
 • Heterotrophic: lama quudiye
 • Heterozygous: hitrozaygoos
 • Hexose: Lixceen
 • Hibernation: laxabaalid
 • Hilum: xudun
 • Hindbrain: maskax dambeed
 • Hindgut: calool dambeed
 • Hind limbs: adimo dambeed
 • Histogen: Nudside
 • Histogenesis: histojiniisis
 • Histology: Nudkasmo
 • Histolysis: Nudmilmid
 • Halophytic: quudlaha geedle
 • Holozoic: quudlaha xayawaanle
 • Homeostasis: homiostaasis
 • Hoesotheraic: dhiig diirane, iskukul
 • Homodont: ilko iskukeen
 • Homogametic: homogaameetic
 • Homogamy: homogami
 • Homologous chromosomes : Jirmidaboole iskusaamilay
 • Homologous structure: isku-dhisma, ( Dhis Iskusaamilay,dhisma isku dhigan)
 • Homozygous: isu-kaan
 • Hooves: qanjaafulo
 • Hook worm: gooryaan jilabeed
 • Hormone: Geedshe
 • Horny jaws: daangeesle
 • Host: soore
 • Housefly: diqal guri
 • Humidity: Huur
 • Humor: muud, dheecaan biyood
 • Humus: Dhiriq
 • Hybrid: badhax
 • Hydra: haydara
 • Hydrophyte: geed biyood
 • Hydroponic: haydaroboonikis
 • Hydrostatic pressure: cadaadiska biyaha
 • Hydrozoa: haydarosuwa
 • Hypha: Miiq xidlike
 • Hypergolic :
 • Hypertonic: milansare
 • Hypocotyl: Hoosbeer
 • Hypogeal : Hooskubax
 • Hypothesis: Afeef
 • Hypotonic: milanhoose
 • Hypoxia: Hololyari ogsijiin ari

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *