Xisaab -B-

Erayada ka bilowda xarafka B ee Xisaabta

 • Balance: Miisan
 • Bar graph: Garaaf jiitimeed
 • Base: Sal
 • Base of cone: Sal toobin
 • Base of logarithm: Sal loogardam
 • Base of power: Sal jibbaar
 • Base of a system of numbers: Sal habdhis tirooyin
 • Bearing: Fool
 • Bearing of a line: Fool xarriiqeed
 • Between: U dhaxaysa/dhexeeya
 • Betweenness: Dhexayn
 • Bias (Biased): Dhameex (Dhameex ah)
 • Biconditional: Laboshardiile
 • Bijection: Midmid
 • Bijection mapping: Aaddin midmid ah
 • Billion: Bilyan
 • Binary: Labaale
 • Binary number system: Habdhis tiro labaale
 • Binary operation: Xisaabfal labaale
 • Binomial: Labatibix
 • Binomial coefficients: Weheliye labatibix
 • Binomial distribution: Kala dhigid labatibix
 • Binomial equation: Isle’eg labatibix
 • Binomial expansion: Fidinta labatibix
 • Binomial formula: Jid labatibix
 • Binomial series: Dareerin labatibix
 • Bisect: Kala badh
 • Bisector of an angle: Kala badhe xagleed
 • Bisector, perpendicular: Qotome badhe
 • Block diagram: Garaaf badeed
 • Boolean algebra: Aljebrada Boolen
 • Bound: Soohdin
 • Bound, greatest lower: Soohdin hoosaadka ugu weyn
 • Bound, least upper: Soohdin saraadka ugu yar
 • Bound, lower: Soohdin hoose
 • Bound, upper: Soohdin sare
 • Boundary: Soohdin
 • Bounded: Soohdimaysan
 • Bounded from above: Sare ka soohdimaysan
 • Bounded from below: Hoos ka soohdimaysan
 • Braces: Tidicyo
 • Brackets: Sakallo
 • Branch: Laan
 • Breadth (Width): Ballac
 • Broken line: Xarriiq googo’an

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *