Xisaab -D-

Erayada ka bilowda xarafka D ee Xisaabta

 • Data: Xog
 • Data, grouped: Xog kooxaysan
 • Data, ordered: Xog horsan
 • Data, raw: Xog cayriin
 • Date: Taariikh
 • Debt: Deyn
 • Deca: Toban
 • Decade: Toban sanno
 • Decagon: Toban geesoole
 • Decahedron: Toban salxaale
 • Decametre: Dekaamitir
 • Declaration: Karaar jabis
 • Decigram: Dasigraam
 • Decimal: Tobanle
 • Decimal fraction: Jajab tobanle
 • Decimal, mixed: Tobanle dhafan
 • Decimal number: Tiro tobanle
 • Decimal point: Bar jajab tobanle
 • Decimal, repeating: Jajab tobanle noqnoqda
 • Decimal system: Habdhiska tobanle
 • Decimetre: Desimitir
 • Decode: Afgarad furid
 • Decoder: Afgarad fure
 • Decreasing function: Fansaar dhimma
 • Defective (deficient) number: Tiro dhimman
 • Defined: Qeexan
 • Definite integral: Abyane huban
 • Degree: Digrii/Darajo
 • Degree of an equation: Darajada isleā€™eg
 • Degree of a polynomial: Darajada tibxaale
 • De Morgan laws: Xeerarka Dimoorgan
 • Denominator of a fraction: Hooseeyaha jajab
 • Dependence: Ku xirnaan
 • Dependent events: Waqdhacyo ku xiran
 • Dependent variable: Doorsoome ku xiran
 • Depreciation: Qiimadhac
 • Depression, angle of: Xagal dhacsan
 • Descending order: Horsanaan degta
 • Derivation: Diirad
 • Derivative: Diirane
 • Determinant: Suge
 • Deviation: Leexsanaan
 • Deviation, standard: Leexsanaan beegal ah
 • Diagonal of a matrix: Xaglagooye taxane
 • Diagonal of determinant: Xaglagooye suge
 • Diagonal of polygon: Xaglagooye geesoole
 • Diagonal polyhedron: Xaglagooye salxaale
 • Diagram: Jaantus
 • Diameter of a circle: Dhexroor goobo
 • Difference: Faraq
 • Difference of two sets: Faraqa laba urur
 • Difference of two squares: Faraqa laba laba jibbaarane
 • Differentiable: Xigsingal
 • Differential calculus: Kaalkulas xigsineed
 • Differential coefficient: Weheliye xigsineed
 • Differentiation: Xigsanayd
 • Digit: God
 • Digits, significant: Godad sugan
 • Dihedral angle: Xagal labosallax
 • Dimension: Aadimo
 • Directed angle: Xagal jihan
 • Directed numbers: Tirooyin jihaysan
 • Directrix of a conic: Jeedshe toobineed
 • Discount: Dhaafid
 • Discriminant: Takoore
 • Disjunction: Kala xidhe
 • Displacement: Barabixin
 • Distance: Fogaan
 • Distance between two points: Fogaan u dhaxaysa laba barood
 • Distance between two points, angular: Fogaan xagleed u dhaxaysa laba barood
 • Distance, horizontal: Fogaan jiifta (jiif ah)
 • Distance between two parallel plane: Fogaan u dhaxaysa laba sallax oo barbarro ah
 • Distance from a point to a line: Fogaan min bar illaa xarriiq
 • Distributive law of multiplication over addition: Xeerka kala dhiga isugaynta ee isku dhufashada
 • Distribution: Kala dhigid
 • Distribution, frequent: Kala dhigid rakaad
 • Divergent: Kalahaad ah
 • Divergent sequence: Susan kalahaad ah
 • Divergent series: Dareerin kalahaad ah
 • Divide: Qaybi
 • Dividend: La qaybshe
 • Divisibility: Qaybgalnimo
 • Division: Isu qaybin
 • Division, point of: Bar qaybin
 • Divisor: Qaybshe
 • Divisor, common: Qaybshe ay wadaagaan
 • Divisor, greatest common: Qaybshe waynaha ay wadaagaan
 • Dodecagon: Toban iyo laba geesle
 • Dodecahedron: Toban iyo laba sallaxle
 • Domain: Horaad
 • Domain of a function: Horaad fansaar
 • Double angle formulas: Jidadka laba xaglood
 • Drawing to scale: Ku sawiran iskeel
 • Drive: Diir
 • Duodecimal system of numbers: Habdhiska toban iyo labaale ee tirooyin

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *