Xisaab -E-

Erayada ka bilowda xarafka E ee Xisaabta

 • Eccentricity: Xoodbeeg
 • Edge: Gees
 • Efficiency: Karti
 • Element: Ku tirsane
 • Element of a set: Ku tirsane urur
 • Elevation, angle of: Xagal kacsan
 • Elimination: Bixin
 • Elimination by addition or subtraction: Isugeyn ama kalagoyn ku bixin
 • Elimination by comparison: Isu beddel ku bixin
 • Ellipse: Qabaal
 • Ellipsoid: Qabaal eke
 • Ellipsoid of a revolution: Qabaal eke wareeg
 • Elliptic coordinates of a point: Kulannada qabaaleed ee bar
 • Elliptic cylinder: Dhululubo qabaaleed
 • Empty set: Urur madhan
 • Entries of matrix: Geleyaasha taxane
 • Equal: Isle’eg
 • Equality: Isle’ekaan
 • Equation: Isle’eg
 • Equation, cubic: Isle’eg saddex jibbaaran
 • Equation of a curve: Isle’eg xood
 • Equation, differential: Isle’eg xigsineed
 • Equation, inconsistent: Isle’eg seegmawaydo
 • Equation of a line: Isle’eg xarriiqeed
 • Equation, linear: Isle’eg toosan
 • Equation, matrix: Isle’eg taxane
 • Equation, polynomial: Isle’eg tibixaale
 • Equation, quadratic: Isle’eg saableey
 • Equation, trigonometric: Isle’eg tirignoometeri
 • Equations, simultaneous: Isle’egyo wada jira
 • Equiangular: Xaglo le’eke
 • Equiangular polygon: Geesoole xaglo le’eke
 • Equiangular triangle: Saddex xagale xaglo le’eke
 • Equilibrium: Dheellitiran
 • Equivalence relation: Xiriir isudhigan ah
 • Equivalent: Isudhigan/u dhiganta/u dhigma
 • Equivalent equations: Isle’egyo isu dhigma
 • Equivalent figures: Shaxanyo isu dhigma
 • Equivalent sets: Ururro isu dhigma
 • Equivalent matrices: Taxanayaal isu dhigma
 • Error: Gef
 • Estimate: Qiyaas
 • Euclidean: Yulkid
 • Euclidean algorithm: Algoordimka yulkid
 • Euclidean geometry: Joometiriga yulkid
 • Euclidean space: Dululaatiga yulkid
 • Evaluate: Qiimee
 • Even: Dhaban/siman
 • Even distribution: Kala dhigid siman
 • Even function: Fansaar dhaban ah
 • Even number: Tiro dhaban ah
 • Event: Waqdhac
 • Event, certain (sure): Waqdhac huban
 • Event, complementary: Waqdhac is qummisa
 • Event, null (empty): Waqdhac madhan
 • Events, independent: Waqdhacyo xor ah
 • Events, mutually exclusive: Waqdhacyo kala baxsan
 • Exchange of money: Sarrif/isdhaafsi lacageed
 • Existential quantifier: Xaddideeye jiritaan
 • Expansion: Fidin
 • Expansion, binomial: Fidin laba tibixaale
 • Expansion of a determinant: Fidin suge
 • Expectation: Fiditaan
 • Exponent: Jibbaar
 • Exponential curve: Xood jibbaar
 • Exponential equations: Isle’egyo jibbaareed
 • Exponential function: Fansaar jibbaareed
 • Exterior angle: Xagal dibadeed
 • Extract: Soo saar
 • Extract a root of a number: Soo saar xidid tiro
 • Extreme (s): Darif (yo)
 • Extreme and mean ratio: Saamigal darif iyo dhex

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *