Xisaab -G-

Erayada ka bilowda xarafka G ee Xisaabta

 • Gain: Macaash
 • General: Guud
 • General equation: Isle’eg guud
 • Generalization: Guud ahaanayn
 • Generate: Dhali
 • Generator of a group: Koox dhaliye
 • Geometric average: Celcelis joometriyeed
 • Geometric figure: Shaxan joomateri
 • Geometric mean: Celcelis joometeriyeed
 • Geometric progression: Susan joometeri
 • Geometric series: Dareerin joometeri
 • Geometric, solid: Joometiri adke
 • Geometric surface: Dul joometeri
 • Geometrical drawing: Sawir joometeriyeed
 • Geometry: Joometeri
 • Geometry, analytic: Joometeri saafan
 • Geometry, plane: Joometeri sallax
 • Geometry, Riemannian: Joometeriga Reymaan
 • Geometry, spherical: Joometeri kubbadeed
 • Geometry, vector: Joometeri leeb
 • Gradient: Tiiro
 • Graduated: Qiyaasan
 • Gram: Garaam
 • Graph: Garaaf
 • Graph, bar: Garaaf jiitimeed
 • Graph, broken line: Garaaf xarriiq googo’an
 • Graph, circular: Garaaf goobo
 • Graphical solution of an equation: Furfurista garaafeed ee isle’eg
 • Graphical solution of inequalities: Furfurista garaafeed ee ismale’ege
 • Graphing: Garaafayn
 • Group: Koox
 • Group, Abelian: Koox abeel
 • Group, commutative: Koox kala hormarta
 • Group, composite: Koox dhafan
 • Group, finite: Koox kooban
 • Group, permutation: Koox racayn
 • Group, simple: Koox fudud
 • Group, sub: Koox-hoosaad
 • Group, symmetric: Koox wanqaran
 • Grouping terms: Kooxayn tibxo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *