Xisaab -M-

Erayada ka bilowda xarafka M ee Xisaabta

 • Machine: Mishiin
 • Magic squares: Labajibbaaraneyaasha sixirka
 • Magnitude: Laxaad
 • Major arc of (a circle): Qaanso weyn (goobo)
 • Major arc of (an ellipse): Dhidib weyne (qabaal)
 • Major segment of a circle: Qoqob weyne goobo
 • Mantissa: Qurub
 • Map: Khariirad
 • Mapping: Aaddin
 • Mark: Calaamad, amaarad
 • Mark, class: Summad inneed
 • Mathematical analysis: Saafid xisaabeed
 • Mathematical check: Hubin xisaabeed
 • Mathematical expectation: Filitaan xisaabeed
 • Mathematical induction: Dheegid xisaabeed
 • Mathematical logic: Mandiq xisaabeed
 • Mathematical model: Moodeel xisaabeed
 • Mathematics: Xisaab
 • Mathematics, applied: Xisaabta adeegsiga (dabaqa)
 • Mathematics of finance: Xisaab maaliyadeed
 • Mathematics, pure: Xisaab saafi
 • Matrix: Taxane
 • Maximal element of a set: Kutirsane ugu danbeeyaha urur
 • Maximum: Ugu weyn/ ugu sarreeya
 • Maximum height: Joog ugu sarreeya
 • Maximum value of a function: Qiimaha ugu wayn ee fansaar
 • Maximum value of a function, relative: U eegidda qiimaha ugu weyn uu fansaar
 • Mean: Tirosin, celcelin
 • Mean deviation: Tirosin leexsanaan
 • Measure: Qiyaas/Cabbir
 • Measure, angular: Qiyaas xagleed
 • Medium: Dhexfur (joometeri)/ Dhexeeye (tirokoob)
 • Medium of a group measurements: Dhexeeyaha cabbirrada kooxeed
 • Medium of a triangle: Dhexfur saddex-xagal
 • Memory: Xasuus
 • Midpoint: Bar-badhtameed
 • Midpoint of a line segment: Bartamaha qoqob xarriiqeed
 • Millimetre: Millimitir
 • Million: Milyan
 • Minimum: Ugu hooseeya/ Ugu yar
 • Minor: Yar
 • Minor arc of a circle: Qaanso yaro goobo
 • Minor axis of an ellipse: Dhidib yare qabaal
 • Minor circle: Goobo yar
 • Minor of an element in a determinant: Yaraha ku tirsane ee suge
 • Minus: Ka goo/ Ka jar
 • Minute: Daqiiqad
 • Mixed decimal: Tobanle dhafan
 • Mixed number: Tiro dhafan
 • Mode: Badi-dhece
 • Modulus of a complex number: Qiimaha sugan ee tiro murakab ah
 • Monomial: Tibxaale
 • Multiple: Dhufsane
 • Multiple, common: Dhufsane ay wadaagaan
 • Multiple, least common: Dhufane yaraha ay wadaagaan
 • Multiplicand: Lagu dhufte
 • Multiplication: Isku dhufasho
 • Multiplication, cross: Isku dhufasho talantaalli ah
 • Multiplication, inner: Isku dhufasho dhexe
 • Multiplication, scalar: Isku dhufasho foolwaa
 • Multiplication table: Tuse isku dhufasho
 • Multiplicative identity: Asal madoorshaha isku dhufashada
 • Multiplicative inverse: Rogaalka isku dhufashada

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *