Xisaab -N-

Erayada ka bilowda xarafka N ee Xisaabta

 • Naiperian Logarithm: Logardamka Nabiir
 • Natural Logarithm: Logardam Caadi ah
 • Natural Numbers: Tirsiimo
 • Nautical mile: Mayl badeed
 • Necessary condition: Xaalad/Shuruud lagamamaarmaan
 • Negate: Diidid
 • Negation: Diidmo
 • Negation of proportion: Diidmo howraareed
 • Negative: Taban
 • Negative angle: Xagal taban
 • Negative direction: Jiho taban
 • Negative sign: Calaamad taban
 • Neighbourhood: Derisnimo
 • Net: Saafi
 • Normal: Ligane
 • Normal line to a plane: Xarriiq ku ligan sallax
 • Normal to a curve at a point: Ku ligane bar xoodeed
 • Notation, scientific: Qormo saynis
 • Null set: Urur madhan
 • Number: Tiro
 • Number, absolute: Tiro sugan
 • Number, abundant: Tiro hodan ah
 • Number, defective (deficient): Tiro dhimman
 • Number line: Xarriiq tiro
 • Number, perfect: Tiro buuxda
 • Number, theory: Aragti tiro
 • Numbers, irrational: Tirooyin lakab la’
 • Numbers, rational: Tirooyin lakab
 • Numbers, real: Tirooyin maangal ah
 • Numbers, triangular: Tirooyin saddex xagal
 • Numerals: Asto-tiro
 • Numeration: Tirayn
 • Numerator: Hooseeye
 • Numerical analysis: Saafid tireed
 • Numerical coefficient: Weheliye tireed

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *