Xisaab -S-

Erayada ka bilowda xarafka S ee Xisaabta

 • Sample: Muunad
 • Sample, random: Muunad xulasho la’
 • Satisfy: Raalligalin
 • Scaler: Foolwaa
 • Scaler product: Taran foolwaa
 • Scaler quantity: Xaddi foolwaa
 • Scale: Iskeel
 • Scale, drawing to: Ku sawiran iskeel
 • Scalene: Isma le’eke
 • Score: Dhibco
 • Secant: Siikant
 • Section: Qayb
 • Section, conic: Jeeb toobineed
 • Sector of a circle: Qayb goobo
 • Sector, spherical: Qayb kubbadeed
 • Segment: Qoqob
 • Segment of a circle: Qoqob goobo
 • Segment of a curve: Qoqod xood
 • Segment, line: Xarriijin
 • Selling price: Sicir gadid
 • Semi-annual: Sannad badh/Nus sannad
 • Semicircle: Goobo badh/Nus goobo
 • Sentence: Weedh
 • Sentence, open: Weedh furan
 • Sequence: Susan
 • Sequence, bounds of: Soohdimaha susun
 • Sequence, bounded from above: Susun sare ka soohdimaysan
 • Sequence, bounded from below: Susun hoos ka soohdimaysan
 • Sequence, greatest lower bound of a: Soohdin hoosaadka u wayn ee susun
 • Sequence, least upper bound of a: Soohdin saraadka u yar ee susun
 • Sequence, lower bound of a: Soohdin hoosaadka susun
 • Sequence, upper bound of a: Soohdin saraadka susun
 • Sequence, limit of a: Xad susun
 • Series: Dareerin
 • Series, alternating: Dareerin talantaalli ah
 • Series, binomial: Dareerin labotibix
 • Series, factorial: Dareerin abnaq
 • Series, geometric: Dareerin joomateri
 • Series, harmonic: Dareerin tawaafuqi
 • Series, Taylor’s: Dareerinta Taylar
 • Set: Urur
 • Set, complementary of a: Urur duleed
 • Set, empty: Urur madhan
 • Set, universal: Urur guud
 • Sets, disjoint: Ururro dhextaal ah
 • Sets, intersection of: Dhextaalka ururro
 • Sets, union of: Isutagga ururro
 • Side: Dhinac
 • Side of an angle: Dhinac xagal
 • Side opposite to an angle: Dhinaca ka soo horjeeda xagal
 • Side of a polygon: Dhinac geesoole
 • Sides of an equation: Dhinacyada isle’egeed
 • Sigma: Sigma
 • Sign: Calaamad
 • Similar: Isu eg
 • Similar figures: Shaxanno isu eg
 • Similar fractions: Jajabyo isu eg
 • Similar terms: Tibxo isu eg
 • Similar triangles: Saddex xagallo isu eg
 • Similarity: Ekaansho
 • Simple harmonic motion: Walhasho
 • Simplification: Fududayn
 • Simplified: Fududaysan
 • Simultaneous equations: Isle’egyo wadajira
 • Simultaneous inequalities: Isma le’egyo wadajira
 • Sine: Sayn
 • Sines, law of: Xeerka sayn-yada
 • Sine curve: Xood sayn
 • Sine of a curve: Sayn tiro
 • Sine of an angle: Sayn xagal
 • Slope: Tiiro
 • Slope of a curve at a point: Tiiro xood ee bar
 • Slope of a straight line: Tiiro xarriiq toosan
 • Smooth curve: Xood sima
 • Solid: Adke
 • Solid angle: Xalad adke
 • Solid geometry: Joomateri adke
 • Solid of a revolution: Wareeg adke
 • Solids, similar: Adkayaal isu eg
 • Solution: Furfuris
 • Space: Dululaati
 • Space, sample: Muunad dululaati
 • Sphere, cord of a: Boqon kubbadeed
 • Sphere, equation of a: Isle’eg kubbadeed
 • Sphere secant of a: Siikanti kubbad
 • Spherical: Kubbadeed
 • Spherical angle: Xagal kubbadeed
 • Spherical coordinates: Kulanno kubbadeed
 • Spherical surface: Dul kubbadeed
 • Spiral: Gariirad
 • Square: Labajibbaar
 • Square matrix: Taxane labajibbaarane
 • Square numbers: Tirooyin labajibbaar
 • Square root: Xidid labajibbaar
 • Squares, different of two: Labajibbaar faraq laba tiro
 • Squares, magic: Labajibbaaraneyaasha sixirka
 • Squares, method of least: Dariiqad, labajibbaarayaasha ee ugu yar
 • Standard: Beegal
 • Standard deviation: Leexsanaan beegal ah
 • Straight: Toosan
 • Straight angle: Xagal toosan
 • Straight line: Xarriiq toosan
 • Structure, mathematical: Dhis xisaabeed
 • Subgroup: Koox hoosaad
 • Subset: Hormo urur
 • Subtend: Laal
 • Subtraction: Kalagoyn
 • Successive: Isdabajoog
 • Successive trails: Isku-dayaal isdabajooga
 • Sufficient: Filan
 • Sufficient condition: Xaalad kaafi ah
 • Sum: Wadar
 • Sum, algebraic: Wadar aljabreed
 • Sum, limit of a: Xadka wadar
 • Sum of vectors: Wadar leebab
 • Summation: Wadarayn
 • Summation sign: Calaamad wadarayn
 • Supplementary angles: Xaglo istoosiya
 • Surd, binomial: Seed labatibxaale
 • Surd, trinomial: Seed saddextibxaale
 • Surd index: Muujiyo seed
 • Surds, conjugate binomials: Xisdiga labatibxaale seed
 • Surface: Dul
 • Surface, curved: Dul xoodan
 • Surface, cylindrical: Dul dhululubaysan
 • Surface, plane: Dul sallax
 • Surface, spherical: Dul kubbadaysan
 • Surface of revolution: Dul wareeg
 • Surjection: Fansaar hagooge
 • Symbol: Summad
 • Symbols, algebraic: Summadaha aljebreed
 • Symmetry: Wanqar
 • Symmetry, axial: Wanqar dibadeed
 • Synthetic division: Qaybsoon
 • System: Habdhis
 • System, coordinate: Habdhis kulan
 • System, decimal: Habdhis tobanle
 • System, mathematical: Habdhis xisaabeed
 • System, number: Habdhis tiro

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *