Xisaab -U, V, W, X, Y iyo Z-

Erayada ka bilowda xarafka U ee Xisaabta

 • Unbiased: Madhameex, dhexdhexaad
 • Undefined term: Tibix aan qeexnayn
 • Uniform: Aan is beddelin/Siman
 • Union: Isu tag
 • Union of two sets: Isutagga laba urur
 • Unique: Madi
 • Unique factorization theorem: Aragtida madi isirayn
 • Unit: Kowaad/Cutub/Halbeeg
 • Unit circle: Goobo halle
 • Unit square: Labajibbaarane halle
 • Universal quantified: Xiddideeye guud
 • Unknown: Lamayaqaan
 • Unknown quantity: Xaddi lamayaqaan
 • Upper: Sare
 • Upper bound: Soohdin sare
 • Upper limit of integration: Xadka sare ee abyineed

Xisaab -V-

Erayada ka bilowda xarafka V ee Xisaabta

 • Value: Qiime
 • Value, absolute: Qiime sugan
 • Variable: Doorsoome
 • Variable, dependent: Doorsoome ku xidhan
 • Variable, independent: Doorsoome madaxbannaan
 • Variance: Taksanaan
 • Vector: Leeb
 • Vector quantity: Xaddi leeb
 • Venn diagram: Jaantuska Feen
 • Verify: Xaqiiji
 • Vertex: Gees
 • Vertex of an angle: Gees xagleed
 • Vertical line: Xarriiq taagan
 • Vertices: Geesas
 • Vertices of an ellipse: Geesaska qabaal
 • Vertices of a polygon: Geesaska geesoole
 • Vertices of a triangle: Geesaska saddex-xagal
 • Volume: Mug
 • Volume of a solid: Mugga adke

Xisaab -W-

Erayada ka bilowda xarafka W ee Xisaabta

 • Weight: Culays
 • Whole number: Tiro idil
 • Word: Eray
 • Work: Hawl

Xisaab -X-

Erayada ka bilowda xarafka X ee Xisaabta

 • X-axis: Dhidib-X
 • X-coordinate: Kulan-X

Xisaab -Y-

Erayada ka bilowda xarafka Y ee Xisaabta

 • Yard: Waar
 • Y-axis: Dhidib-Y
 • Y-coordinate: Kulan-Y

Xisaab -Z-

Erayada ka bilowda xarafka Z ee Xisaabta

 • Zero: Eber
 • Zero of a polynomial: Eber tibxaale
 • Zone of a sphere: Jiid kubbadeed

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *